Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ oddechowy

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i zasadę działania elementów układu oddechowego

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń zna budowę układu oddechowego
 • uczeń opisuje proces wymiany gazowej w układzie oddechowym
 • uczeń określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu oddechowego

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Układ oddechowy

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu oddechowego na rysunku pogladowym
 2. Omówienie fukncji płuc
 3. Omówienie procesu wymiany gazowej w układzie oddechowym
 4. Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego

 

 

 

Leave a Reply