Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:   mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Śląsk- krajobraz miejsko- przemyslowy

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Śląską

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń wskazuje położenie Wyżyny Ślaskiej na mapie
 • uczeń charakteryzuje krajobraz miejsko- przemysłowy
 • uczeń opisuje złoża surowców naturalnych występujących na Wyżynie Śląskiej
 • uczeń opisuje następstwa rozwoju przemyslu

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Śląsk- krajobraz miejsko- przemysłowy

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Śląskiej
 2. Rozmowa na temat surowców naturalnych
 3. Rozmowa na temat skutków rozwoju przemysłu w oparciu o informacje dotyczące Wyżyny Śląskiej
 4. Rozmowa na temat działań przeprowadzanych w celu ochrony środowiska na terenie Wyżyny Śląskiej

 

 

 

 

Leave a Reply