Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 25 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Idzie wiosna- Springtime

Cele główne:

  • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie, co to jest wiosenne przebudzenie;
  • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować cud odnowy przyrody
  • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z przyrodą;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o powrocie wiosny- ptaków, kwitnących roślin, kwiatów, światła

Leave a Reply