Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  „Means of transport”

Cele główne:

  • Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
  • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „Tiger!”
  • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
  • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem w języku angielskim
  • Potrafi powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

 

 

 

 

Leave a Reply