Zakończenie roku szkolnego 2019

Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego o godz. 10. 30  Uczniowie, którzy biorą udział w  uroczystości  prosimy o przybycie o godz. 9. 45. Obowiązują stroje galowe. 

Dyrekcja szkoły 

INFORMACJA

“Edukacja jest najlepszą inwestycją, a więc inwestuj w siebie 
i poszerzaj swoje horyzonty, bo „wiedza jest drugim słońcem 
dla tych, którzy ją posiadają”

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się egzaminy w ramach projektu “Alfa i Omega”  do którego przystąpiło 30 uczniów.  Ponadto 20 uczniów, którzy nie są objęci projektem przystąpiło do egzaminów całorocznych.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przystąpili do  egzaminów z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Uczniowie klas IV- VII przystąpili do egzaminów z z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii i przyrody. 

Uczniowie otrzymają wyniki egzaminów w czerwcu. Świadectwa zostaną wysłane na  wskazany adres w Polsce.

Dyrekcja szkoły

Egzaminy klasyfikacyjne

Zapraszamy uczniów PSS Moss na egzaminy klasyfikacyjne, które odbędą się 8 czerwca 2019 o godz. 10.20 w Vang Skole. 

Numery klas, gdzie odbędą się egzaminy widnieją na planie zajęć, który dostępny jest na stronie szkoły barnapolen.pl , zakładka plan zajęć. 

Kantyna szkolna otwarta w godz. 9.00- 14.00.

Dyrekcja szkoły 

Warsztaty dla rodziców

Szanowni  rodzice 

W ramach projektu wsparcia psychologicznego realizowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP informujemy o cyklu warsztatów, które przy współpracy z Panią Izabelą Wójtowicz, planujemy realizować z początkiem nowego roku szkolnego. Projekt skierowany jest do rodziców polskich dzieci pragnących podnieść swoje kwalifikacje rodzicielskie. Organizacyjnie wymaga obecności rodziców w trzech kilkugodzinnych sesjach, które wg. założeń będą odbywały się w kolejne soboty miesiąca lub w kolejne soboty, w których odbywają się zajęcia w państwa placówkach.

Istotną kwestią jest fakt, iż projekt będzie finansowany w całości ze środków Wydziału Konsularnego

Chętnych rodziców prosimy o informację zwrotną na adres emial szkoły stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do dnia 31 lipca 2019

Warsztaty opierają się na metodzie programu ICDP (International Child Development Program). Jest to program poradnictwa dla rodziców, który jest bardzo znany i rozpowszechniony w Norwegii i na świecie. Jest on polecany jako kurs profilaktyczny dla rodziców przez Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lub z polecenia Barnevernet, Helsestasjon.

Dyrekcja szkoły

Zajęcia w PSS Moss

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi działalności szkoły uprzejmie informujemy, iż Polska Sobotnia Szkoła w Moss im Jana Brzechwy nadal będzie prowadziła swoją działalność edukacyjną i nie ma planów jej zamknięcia. Szkoła uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych, które cały czas realizuje i wdraża w życie.

Projekt “Alfa i Omega” realizowany przez szkołę daję uczniom możliwość otrzymania polskiego świadectwa szkolnego, po uprzednim zdaniu egzaminów w naszej szkole.
Świadectwa te respektowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Dzięki możliwości nauki za granicą, uczniowie powracający do kraju mogą rozpocząć edukację zgodnie ze swoim wiekiem, nie mając zaległości a zdobyta wiedza pomaga im w dalszym rozwoju.

Od nowego roku szkolnego projekt “Alfa i Omega” został rozszerzony o naukę w klasach licealnych, możliwość zdawania egzaminów oraz przystąpienie do polskiej matury. Ponadto PSS w Moss jest jedyną w Skandynawii, która realizuje powyższy projekt.

Ponadto szkoła realizuje projekt Erasmus + który został przygotowany w celu organizowania prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w języku polskim, w naszej szkole nauka przyrody, geografii, historii Polski.

Projekt ma na celu możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dydaktyczne, które prowadzone są przez doradców metodycznych z Ośrodka Metodycznego z Białegostoku. Dzięki obserwacji lekcji przez naszych nauczycieli mają oni możliwość zaobserwowania postawy uczniów w procesie uczenia się , podczas zajęć edukacyjnych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych celów oraz zastosowanych metod pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz kółkach zainteresowań w nowym roku szkolnym 2019/2020. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do szkoły dostępny jest na stronie szkoły https://barnapolen.pl/formularz-rekrutacyjny. Formularz można wypełnić i wysłać on line.
Dyrekcja szkoły

Egzaminy

 

EGZAMINY 

W dniu 8 czerwca  w PSS Moss odbędą się egzaminy w ramach projektu edukacyjnego “Alfa i Omega ” Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów w ramach projektu pozostają pod opieką nauczycieli  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im ojca Pio z  Tczewa.

Uczniowie, którzy zdają egzaminy całoroczne, nie będący w projekcie pozostają pod opieką nauczycieli PSS Moss

 1. Klasy I- III odpowiedzialna mgr Monika Monsen
 2. Klasy IV- V odpowiedzialny mgr Kamil Narel
 3. Klasa O i grupa przedszkolna zajęcia zgodnie z planem zajęć. Odpowiedzialna mgr Marta Walczak ( plan będzie dostępny na stronie szkoły w następnym tygodniu)

Dyrekcja szkoły

Zajęcia i wydarzenia w dniu 11.05.2019

Foreningen “Barna Polen” zaprasza w dniu 11 maja 2019 o godz. 13.00 na spotkanie z międzynarodowym projektem Erasmus +.

W Polskiej Sobotniej szkole w Moss im. Jana Brzechwy odbędzie się wizyta nauczycieli polonijnych ze szkół z zagranicy w ramach projektu edukacyjnego Erasmus +

W programie przewidujemy :

 • Występ artystyczny: – „Opowieści o krajach”- przedstawienie uczniów ” Barna Polen”
 • Koncert muzyczny- państwo Szczepańscy z Gdańska
 • Hymn szkoły- w wykonaniu uczniów PSS Moss
 • Quizz historyczny dla nauczycieli szkół polonijnych

Zapraszamy chętne osoby z zewnątrz na spotkanie z naszą szkołą, jej wychowankami, kadrą pedagogiczną oraz na wymianę doświadczeń z nauczycielami z przedszkoli i  szkół polskich na Litwie, Hiszpanii, Belgii i Anglii.

Zobaczmy jak pracują pedagodzy z dziećmi w innych krajach i z  jakim problemami się borykają.

Zapraszamy również  dzieci na ” żywy” kontakt z instrumentem,  wzbudzenie zainteresowania muzyką poważną.

Program muzyczny :

 • Nikita Koshkin – Piosenka dla Laury
 • Napoleon Coste – Melancholia 51
 • Mikołaj Rimskij- Korsakov – Lot trzmiela
 • Serbska melodia ludowa – Ajde Jano
 • Astor Piazzola – Libertango
 • Zequinha de Abreu –Tico – tico no Fuba
 • Metallica – Nothingelsematters
 • Motyw Klausa Badelta z filmu „Piraci z Karaibów. Klątwa Czarnej Perły

Życzymy udanej zabawy w progach naszej szkoły .

Koncert-Norwegia-11.05.2019

Kantyna szkolna

ZASADY i OBOWIĄZKI FUNKCJONOWANIA KANTYNY SZKOLNEJ USTALONE  NA WNIOSEK RADY RODZICÓW

Osobą odpowiedzialną za ustalanie dyżurów w kantynie je st Pani Gabriela Zadworna.

Kontakt :  968 36 496,  adres  email : zadworna.gabriela@gmail.com

 1. Dyżury w sklepiku ustala się na podstawie listy dyżurów, która znajduję sie załączniku ( lista dostępna będzie po niedzieli)
 2. Dyżury są obowiązkowe, jeśli dana osoba danego dnia nie może pełnić dyżuru obowiązkiem jej wyznaczenie innej osoby na zastępstwo oraz przekazanie informacji do Pani Gabrieli Zadworna
 3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków związanych z funkcjonowaniem kantyny rodzic zobowiązany jest do zapłaty rekompensaty na rzecz szkoły w kwocie 300 koron na konto  15034614196.

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Jury w składzie :
 • mgr Janusz Dziewiątkowski , nauczyciel języka polskiego 
 • mgr Małgorzata Pamuła, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 • Martyna Rutkowska rodzic 

postanowiło przyznać następujące miejsca :

Młodsza grupa wiekowa (kl. 0-3)
 • I miejsce Karina Rzeźnik (kl. II)
 • II miejsce: Hanna Grochowska (kl. 0), Oskar Rutkowski (kl. 0),Martina Ziemińska (kl. II), Dorian Finfa (kl. II)
 • III miejsce: Maja Kolbuch (kl. I), Iselin Rog Bakke (kl. I)
Wyróżnienia: Amelia Zadworna (kl. II), Natalia Rutkowska (kl. II)
Starsza grupa wiekowa (kl. 4-8)
Wyróżnienia:
 • Gabrysia Zielińska (kl. IV)
 •  Aleksandra Grapa (kl. V)
 •  Olga Woźniak (kl. VI)

WYNIKI KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “PISANKA WIELKANOCNA”

Jury  w składzie :

 • mgr Marta Walczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 • mgr Anna Derszniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 • Natalia Bielińska designer 
 • Bartosz Śliwiński rodzic 

postanowili przyznać następujące miejsca :

KLASY IV- VIII

 • I miejsce Krystian Gaweł
 • II miejsce Bianka Patrick

KLASY I- III

 • I miejsce Hanna Grapa
 • II miejsce  Wiktoria Zielińska , Olivia  Patrick
 • III miejsce Maja Kolbuch

Wyróżnienie :  Karol Sikora

Przedszkole i klasa O

 • I miejsce  Aron Śliwiński
 • II miejsce Hanna Grochowska
 • III miejsce Wiktor Finfa

Wyróżnienie : Maja Dłutowska