Obiady szkolne

INFORMACJA DOTYCZY SZKOŁY W MOSS

Na ostatnich zajęciach poruszony został temat obiadów szkolnych na długiej przerwie, która zostanie wydłużona do 25 minut.

Meny będzie podane na zakończenie każdych zajęć, aby osoby zainteresowane mogły wpisać się na listę zamówień. Koszt obiadu z dwóch dań wynosi 120 koron.

Prosimy  o informację zwrotną osoby zainteresowane , które nie były na spotkaniu. Adres email fbpkantynamoss@gmail.com. Wszystkie informacje odnośnie kantyny i obiadów będą zamieszczane na stronie kantyny na facebooku. https://www.facebook.com/groups/533429194073947. Zainteresowanych prosimy o dołączenie do grupy.

Kamil Narel – odpowiedzialny za działalność kantyny w roku szkolnym 2019/ 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

Sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego. 

W dniu 14 września o godz. 10.00 w szkole w Vang skole w Moss odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci wraz z rodzicami zaśpiewały hymn państwowy, odczytano przemówienie oraz przestawiono grono pedagogiczne. Uczniowie deklamowali wiersze o tematyce szkolnej. Po uroczystości uczniowie z wychowawcami udali się na zajęcia dydaktyczne, natomiast dla rodziców odbyło się  spotkanie organizacyjne.

Ponadto uczniowie, którzy zapisani są do projektu edukacyjnego Alfa i Omega brali udział w badaniach psychologiczno- pedagogicznych oraz mieli przeprowadzoną diagnozę logopedyczną. Do projektu w tym roku przystąpiło kolejnych 12 uczniów.

Tekst : mgr Izabela Bielińska

Familiepiknik

W ramach współpracy III oddziałów szkół polskich Moss, Oslo, Drammen 

W dniu 31 sierpnia o godz. 12.00   zapraszamy chętne dzieci w raz z rodzicami  na Familiepiknik / Hvervenbukta kunstsenter, Ljansbrukvn. 4b, 1250 Oslo. 

W programie przewidujemy :

  • wycieczka historyczno- krajoznawcza, opowiada kustosz Eidvolmuseet Torleif Hamre ( wraz tłumaczeniem polskim)
  • koncert D-J KAZ 
  • degustacja polskich kiełbasek z grilla sponsorowana przez FRILUFTSRÅD 
  • dla dzieci wata cukrowa 

 

 

Szkolenie w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +

Sprawozdanie ze szkolenia w Torredembarze w Hiszpanii w ramach międzynarodowego  projektu Erasmus +

W dniach od 21 do 24 . 06 2019  w pięknym mieście Torredembarra w  Hiszpanii,  odbyło się spotkanie projektowe dotyczące podsumowania dotychczasowych działań projektu Erasmus +.

Tematem spotkania było wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych. Z ramienia polskiej sobotniej szkoły w Moss, w szkoleniu uczestniczyło dwóch nauczycieli  mgr Monika Monsen oraz mgr  Marta Walczak. (Marta pełni funkcję koordynatora projektu, dotyczącego rezultatów pracy intelektualnej nr 02 kursy e/learningowe)

Spotkanie to pozwoliło nam poznać efekty dotychczasowej pracy i działań projektu Erasmus + oraz zapoznanie się z nowymi ideami, oraz przedstawienie własnych pomysłów i oczekiwań względem dalszych działań projektowych. Przedstawiciele Erasmus + z Polski, wskazali nam błędy,  jakie popełniamy w dokumentacji pracy naszych placówek, ale również zwrócili uwagę na nasze mocne strony, które mogą być przykładem dla innych.

Do zakończenia projektu pozostało 14 miesięcy, ale Erasmus+ jest otwarty na propozycje dalszych projektów i kursów dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami za granicą.

Należy tu jeszcze wspomnieć o bardzo miłym akcencie ze strony naszych gospodarzy, którym było zaproszenie Burmistrza Torredembarra na spotkanie i wspólną kolację.

Podsumowując, spotkanie było bardzo owocne i dało szansę na dalszą współpracę oraz edukację naszych nauczycieli, co na pewno odbije się pozytywnie na pracy na rzecz dzieci.

Tekst: mgr Marta Walczk

 

Uroczystość Nocy Świętojańskiej

Uroczystość Nocy Świętojańskiej
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Gabrysi, Wiktorii, Livii, Ingrid, Oli i Hani za udział w przedstawieniu.

W dniu 23 czerwca o godz. 14.00 odbyło się spotkanie w Galerii Stylo. Nasi uczniowie wcielili się w rolę aktorów i wystąpili w przedstawieniu baśni pt. “O dziewczynce, która poszła do północnego wiatru po mąkę”

Dziewczynki otrzymały podziękowania oraz drobne upominki. Szkoła nasza współpracuje z dyrekcją Galerii Stylo Edith Stylo, która jest organizatorem i inicjatorem wielu kulturalnych uroczystości dla dzieci i dorosłych.

Ponadto w tym dniu odbyła się promocja szkoły, wydań pedagogicznych, oraz wystawa zdjęć Tomasza Bielińskiego. Rodzice mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem naszej placówki, metodami pracy oraz otrzymali informacje na temat powstania dwóch kolejnych oddziałów polskiej szkoły.  Odwiedziła nas Pani Konsul, z którą miałam przyjemność porozmawiać oraz zaprezentować swoje wydanie.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Gabrysi, Wiktorii, Livii, Ingrid, Oli i Hani za udział w przedstawieniu.

 

Uroczystość Nocy Swiętojańskiej

Zapraszamy rodziców i dzieci na uroczystość Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się w dniu 23 czerwca o godz. 14.00 na Hvervenbukta przy Galerii Stylo Ljanbruksvn.4B, N-1250 Oslo.

W tym dniu wystąpią uczniowie ze Szkoły Polskiej z Moss ( Foreningen “Barna Polen”) w przedstawieniu teatralnym pt ” Baśń o dziewczynce, która poszła do północnego wiatru po mąkę.”

Podczas uroczystości będzie wiele innych atrakcji zarówno dla dzieci jak i rodziców, jak również promocja wydań pedagogicznych i nowych powstałych placówek polonijnych. 

Serdecznie zapraszamy 

Dyrekcja szkoły

Podręczniki 2019/2020

Szanowni rodzice 

W zakładce informacje dydaktyczne znajduje się plik podręczniki 2019/2020. W pliku tym zostały umieszczone informacje dotyczące podręczników na nowy rok szkolny. Bardzo proszę o zakup podręczników w Polsce podczas wakacji.

Spokojnych, bezpiecznych wakacji życzy zarząd szkoły

II ODDZIAŁ POLONIA FBP

Dyrekcja FBP uprzejmie informuje, iż od nowego roku szkolnego 2019/2020 powstaje II oddział Polonia FBP w Oslo w szkole Lusetjern  (Holmlia Søndre Norstrand)

Strona szkoły jest w trakcie tworzenia, zapisy dzieci do szkoły proszę kierować na adres stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Szkoła zamierza uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Projekt “Alfa i Omega” dający uczniom możliwość otrzymania polskiego świadectwa szkolnego, po uprzednim zdaniu egzaminów w naszej szkole.
Świadectwa te respektowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Dzięki możliwości nauki za granicą, uczniowie powracający do kraju mogą rozpocząć edukację zgodnie ze swoim wiekiem, nie mając zaległości a zdobyta wiedza pomaga im w dalszym rozwoju.

Ponadto szkoła  będzie  realizować projekt Erasmus + który został przygotowany w celu organizowania prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w języku polskim, w naszej szkole nauka przyrody, geografii, historii Polski.

Projekt ma na celu możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dydaktyczne, które prowadzone są przez doradców metodycznych z Ośrodka Metodycznego z Białegostoku. Dzięki obserwacji lekcji przez naszych nauczycieli mają oni możliwość zaobserwowania postawy uczniów w procesie uczenia się , podczas zajęć edukacyjnych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych celów oraz zastosowanych metod pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz kółkach zainteresowań w nowym roku szkolnym 2019/2020. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do szkoły dostępny będzie na stronie szkoły https://barnapolen.pl/formularz-rekrutacyjny. Formularz  będzie dostępny  na stronie szkoły i będzie można do wypełnić i wysłać on line.
Dyrekcja szkoły