Podręczniki i zeszyty

Podręczniki i zeszyty
Podręczniki otrzymamy z ORPEG, za które rodzice nie ponoszą kosztów. Zostaną wysłane z Polski pod koniec miesiąca. Zeszyty do języka polskiego dzieci otrzymają w trzy linie na pierwszych zajęciach. Proszę o zakup zeszytów do j, angielskiego, religii, przyrody i historii, klasy I/ III do pogadanek historycznych. Ponadto proszę o zaopatrzenie dzieci w kredki ołówek, gumkę, klej, nożyczki
Zebranie organizacyjne z rodzicami odbędzie się w szkole o godz. 12.00 w sobotę 03.09.2022.

 

“Moja Ojczyzna” – projekt dla uczniów i przedszkolaków z Gdańska, Pomorza i Norwegii

Międzynarodowy projekt pt. „Moja Ojczyzna” to efekty współpracy Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Brzechwy / oddział w Drammen (Norwegia), Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej, Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku, oraz Szkoły Podstawowej nr 24 i Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku.

W piątek, 27 maja, wszyscy uczestnicy projektu zebrali się w auli SP nr 67 by nawzajem poznać swoje dokonania. Uczniowie szkoły w Drammen przypomnieli historię powstania Mazurka Dąbrowskiego i symbolikę poszczególnych zwrotek. Na zakończenie, wsparci przez koleżanki i kolegów z Dwudziestki Czwórki, odśpiewali hymn swojej szkoły – skomponowany i napisany przez nauczycielkę Agnieszkę Maliszewską ( “W Norwegii jest drugi nasz dom, ale w sercach Polska jest “ – śpiewały dzieci).

źródło: strona miasta Gdańsk

INFORMACJA

INFORMACJA
Polska Szkoła w Drammen poszukuje nauczyciela przyrody i geografii.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt oraz wysłanie swoich aplikacji na adres stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com
 
Dyrekcja szkoły

Murem za Ukrainą

W imieniu Polskiej Sobotniej Szkoły w Drammen, zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy potrzebnych dla ukraińskiej ludności.
Osoby, które chciałyby wesprzeć kolejną zbiórkę prosimy o dostarczenie rzeczy do szkoły w najbliższą sobotę
Potrzebne są:
🔹Środki czystości
🔹Środki higieny osobistej (pasta do zębów, mydło, szczoteczki do zębów, podpaski i tampony, pieluchy dla dzieci)
🔹Środki opatrunkowe (bandaże, plastry, woda utleniona)
🔹Podstawowe leki (np. leki przeciwgorączkowe czy przeciwbólowe)
🔹Długoterminowe jedzenie (makaron, ryż, żywność w puszkach)
🔹Odzież i obuwie, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych (może być używane, ale w dobrym stanie)
Zapraszamy ❤

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu recytatorskiego
Grupa młodsza
 • I miejsce Aleksander Gulbinowicz
 • II miejsce Dawid Poniewierski
 • III miejsce Maja Tymińska
Grupa starsza
I miejsce Piotr Guziński
II miejsce Julia Poniewierska
III miejsce Filomena Kopcak

Regulamin konkursu

Drodzy rodzice

Informujemy o możliwości udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs odbędzie  4 grudnia 2021. Dotyczy prezentacji wybranego utworu o poetyckiego, którego tematem przewodnim jest twórczość Jana Brzechwy naszego patrona.  Proszę o wybranie utworu przez dzieci oraz przedstawienie swojemu wychowawcy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 stycznia 2022 natomiast nagrody i dyplomy zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce konkursy

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „ Jan Brzechwa w wierszach”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne.
  Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Drammen (Foreningen Barna Polen).
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas II- VI szkoły sobotniej w Drammen
 • konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego, którego motywem i tematem przewodnim będzie twórczość Jana Brzechwy. Utwór zostanie wybrany i wręczony przez nauczyciela
 • przygotowany do deklamacji utwór może mieć dowolną liczbę wersów
 • prezentowany wierszy (tylko jeden) należy recytować z pamięci
 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do wychowawców klas.
 • przewiduje się dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (kl. II- III) i dzieci starsze (kl. 5-6)
 1. Cele konkursu.
 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.
  Komisja konkursowa w skład, której wejdą:
 • nauczyciel języka polskiego: mgr Janusz A. Dziewiątkowski
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Izabela Bielińska
 • nauczyciel polonista z Polski mgr Łukasz Bernady

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • wybór tekstu i jego przygotowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • artykulacja i dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruch itp).
 • dozwolone są rekwizyty
 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Foreningen Barna Polen na facebooku oraz na stronie szkoły. Laureaci I, II, III miejsca grup wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego lub w przypadku uczniów klas II-III ocenę bardzo dobrą z edukacji polonistycznej. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Organizator ma prawo do zmiany warunków regulaminu na każdym etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska, mgr Janusz Dziewiątkowski

 

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu plastycznego pt  „ Kolory jesieni”

Grupa przedszkolna

Zespół Przedszkolny nr 1  z Gdańska.  Opiekun mgr Anna Guzińska

I miejsce Iga Dittmer

II miejsce Lidka Smolawska

III miejsce Alicja Czerniak

Kategoria II- III

I miejsce   

 • Nikolas Wojciechowski PSS Drammen
 • Martyna Maciejewicz Szkoła Podstawowa nr 12 Tczew

II miejsce

 • Maja Tymińska PSS Drammen
 • Nina Jankowska Szkoła Podstawowa nr 12 Tczew

III miejsce  Dawid Poniewierski PSS Drammen

Wyróżnienie : Maja Honke PSS Drammen

Kategoria V- VI

I miejsce

 • Julia Poniewierska PSS Drammen
 • Maria Tsitarenka Szkoła Podstawowa nr 24 Gdańsk

II miejsce

 • Oliwia Tymińska PSS Drammen
 • Zuzanna Kunecka Szkoła Podstawowa nr 12 Tczew

III miejsce

 • Nicola Musiał Szkoła Podstawowa nr 24 Gdańsk

Wyróżnienie   Nesajem Radziwiłłowicz

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Kolory jesieni”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła Drammen (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Izabela Bielińska

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Drammen oraz  Szkoły Podstawowej nr 24 im Gustawa Morcinka z Gdańska . Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 • Klasy II- III
 • Klasy V- VI
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. liście, makaron, ryż, szyszki, kasztany, jarzębina, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowych pracy do organizatora dnia: 10. 2021 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 20 listopada 2021 r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań kolorami jesieni
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • Grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mgr Aleksandra Podejko

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

      Regulamin przygotowała : mgr  Izabela Bielińska