Konkurs dotyczący patrona Jana Brzechwy

Karina w roli kaczki dziwaczki

W dniu 22.04.2017 odbył się konkurs z życia i twórczości Jana Brzechwy oraz konkurs recytatorski.

Konkurs miał na celu popularyzowanie postaci Jana Brzechwy, rozwój zainteresowań dotyczących jego życia i twórczości oraz naukę rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Recytacja wierszy była oceniana pod względem znajomości pamięciowej treści wierszy, gestykulacji oraz dykcji i ekspresji.

 

Wyniki konkursu dostępne na stronie szkoły w zakładce konkursy.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2017 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki. 

Tekst : mgr Ewa Ziółkowska

AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt, iż na dwóch ostatnich próbach, pojawiło się tylko dwoje uczniów, którzy mieli przyznane role; pragnę poinformować, iż akademia z okazji 3 maja, zostaje ODWOŁANA

Z poważaniem

Paulina Bendkowska
v-ce dyrektor

REGULAMIN KONKURSU “Bajkowa kraina Jana Brzechwy” 22.04.2017

KLASY 0 – 6 – KONKURS RECYTATORSKI
KLASY 3 – 6 – KONKURS DOTYCZĄCY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI BRZECHWY.

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest dyrektor placówki Izabela Bielińska oraz v-ce dyrektor Paulina Bendkowska.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • Wychowawcy klas są zobligowani przekazać listę uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim, wraz z tytułem recytowanego wiersza, do Ewy Ziółkowskiej do końca lutego 2017 ( minimum 3 osoby z klasy)
 • W konkursie dotyczącym życia i twórczości Jana Brzechwy są zobligowani wziąć udział wszyscy uczniowie klas 3, 4 oraz 6. Wychowawcy klas są zobowiązani przygotować uczniów do konkursu.

3. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie postaci Jana Brzechwy.
 2. Rozwój zainteresowań dotyczących życia i twórczości Jana Brzechwy.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

4. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • mgr Ewa Ziółkowska
 • Marta Kopko reprezentant rodziców

Kryteria oceny projektu:

 • zaangażowanie uczniów
 • sposób i pomysłowość recytacji wierszy
 • znajomość wierszy
 • wiedza dotycząca życia i twórczości Jana Brzechwy

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.04.2017 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. “Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

GRUPA MŁODSZA

I MIEJSCE  Dorian Finfa, Tymon Gorczyca

II MIEJSCE Oliwia Patrick, Igor Gaweł 

III MIEJSCE Zuzanna Ziemczonek 

WYRÓŻNIENIA : Szymon Adamski, Artur Grzesło, Antoni Idasz


Praca Olgi

GRUPA STARSZA 

I MIEJSCE Olga Woźniak 

II MIEJSCE Bianka Patrick, Olivia Błądziński, Roksana  Schulshauser

III MIEJSCE Zofia Kasprzak, Krystian Gaweł

WYRÓŻNIENIA : Maja Semeniuk, Bartosz Szmid

Konkurs “Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PSS W MOSS

do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym naszego patrona pt. “Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

Szkoła nasza bierze udział w projekcie edukacyjnym Bajkowa Kraina Brzechwy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Postanowienia ogólne

 • organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
 • osoby odpowiedzialne, za organizację oraz przebieg konkursu mgr Izabela Bielińska mgr Ewa Ziółkowska

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach
 • konkurs ma formę pracy plastycznej, techniką kolażu
 • prace należy składać w terminie do 21.01.2017 u swoich wychowawców
  Prosimy aby każda praca została opisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz nazwiskiem wychowawcy.

3. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych
 2. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 3. Przybliżenie dzieciom utworów Jana Brzechwy – popularyzacja bogatej twórczości Jana Brzechwy

4. Komisja w składzie

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • Katarzyna Jefmańska
 • Tomasz Bieliński

dokonają oceny według następujących kryteriów

 1. Estetyka pracy
 2. Dobór odpowiednich materiałów
 3. Odpowiednia technika pracy

5. Podział grupowy

 • grupa przedszkolna i klasa O
 • klasy I, II
 • klasy III, IV

6. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.02.2017. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

GRUPA MŁODSZA

I miejsce   Zuzanna Ziemczonek klasa O

II miejsce  Maja Kolbuch grupa przedszkolna

III miejsce Igor Gaweł klasa O 

GRUPA STARSZA

I miejsce   Monika Mazur  klasa III
II miejsce  Krystian Gaweł klasa II
III miejsce Olga Woźniak   klasa IV

Wyróżnienie Tatiana Domurat klasa IV

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział.   Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczniom w dniu 17 grudnia na uroczytości świątecznej. 

ZAPRASZAMY NASZYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORYCZNYM

Konkurs objęty jest patronatem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, reprezentowanym przez dyrektora Michała Bogackiego.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
Grupa I – przedszkole oraz klasa O

“To był sen, śnił mi się Orzeł Biały – godło Polski oczyma najmłodszych.”

Grupa II – klasy I –VI 

“Początki państwa polskiego oczyma uczniów PSS Moss.”

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen).
 • Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest nauczyciel historii w PSS Moss, mgr Paulina Bendkowska.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • konkurs ma formę pracy plastycznej, techniką dowolną
 • prace należy składać w terminie do 29.10.2016 u swoich wychowawców lub bezpośrednio do p. Pauliny Bendkowskiej.

Prosimy aby każda praca została opisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz nazwiskiem wychowawcy.

Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie zainteresowania wiedzą historyczną.
 2. Rozwój zainteresowań historycznych uczniów szkoły polonijnej.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 4. Rozwój plastyczny uczniów.

3. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • prawidłowe dobranie wiedzy historycznej w odniesieniu do przedłożonej pracy plastycznej
 • artystyczne wykonanie pracy

4. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.11.2016. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Wszystkim uczestnikom życzę owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO “WIERSZE JANA BRZECHWY”

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

GRUPA PRZEDSZKOLNA

I MIEJSCE   JULIA KORNAK
II MIEJSCE MARTYNKA ZIEMIŃSKA
III MIEJSCE NIKOLA DEPTUŁA 

KLASA O

II MIEJSCE  TOBIAS OTUATA, SZYMON ADAMSKI

KLASA I, II, III

I MIEJSCE MONIKA MAZUR,
II MIEJSCE VICTORIA UKAEGBU
III MIEJSCE JAKUB KORNAK

KLASA V

I MIEJSCE   INES TOPOLEWSKA
II MIEJSCE  KAJETAN SOBIESKI
III MIEJSCE WIKTORIA SIENKIEWICZ

ZAPRASZAMY NA KONKURS RECYTATORSKI PT. “WIERSZE JANA BRZECHWY” W DNIU 20 LUTEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
BRZECHWA DZIECIOM

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
• konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss
• każda klasa swoich uczniów
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas
Cele konkursu:
1. popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
2. rozwijanie zdolności recytatorskich,
3. zainteresowanie uczniów poezją,
4. zachęcanie do występów na scenie,
5. prezentacja umiejętności uczniów,
6. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Kryteria oceny
Komisja w skład, której wchodzą:
• nauczyciel muzyki i choreografii mgr Agnieszka Maliszewska
• nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzi warsztaty teatralne mgr Jolanta Długońska
które dokonają oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

WYNIKI KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Odbiór nagród

I MIEJSCE

 • FRANCISZEK BENDKOWSKI Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • OLIVIA BŁĄDZIŃSKI 
 • WIKTORIA PTAK 
 • KRYSTIAN GAWEŁ

II MIEJSCE 

 • IGOR  GAWEŁ Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • KRYSTIAN MODER 

III MIEJSCE 

 • VICTORIA UKAEGBU

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM