Konkurs ” Mam talent “

Wyniki konkursu ” Mam talent 2017″  Robię reklamę Polsce. 
http://oswiatapolska.pl/index.php/konkurs-mam-talent/

Projekt realizowany dzięki dotacji Senatu RP. Organizator Fundacja Oświata Polska za Granicą.

Zapraszamy

 

 

 

Konkurs pt. “Szukamy oznak jesieni” został rozstrzygnięty

WYNIKI KONKURSU  “SZUKAMY OZNAK JESIENI “

JURY W SKŁADZIE : Aleksandra Bielińska-Podejko,  Agnieszka Płucienniczek oraz Katarzyna Jefmańska przyznały uczniom następujące miejsca,

KLASY O- III 

 • I MIEJSCE – Karina Rzeźnik  PSS MOSS,  Amelia Michalska SP PORĘBA SPYTKOWSKA
 • II MIEJSCE –  Bianka Patrick PSS MOSS
 • III MIEJSCE – Igor Gaweł, Maja Kolbuch PSS MOSS

WYRÓŻNIENIA : Natalia Sawicka, Zuzanna Ziemczonek, Krystian  Gaweł, Oliwia Patrick PSS MOSS , Kacper Piotrowski SP nr 52  z Gdańska 

KLASY IV- VII

 • I MIEJSCE Weronika Stan  SP PORĘBA SPYTKOWSKA
 • II MIEJSCE Amelia Sowa    SP PORĘBA SPYTKOWSKA
 • III MIEJSCE Jakub Zydroń SP PORĘBA SPYTKOWSKA

Wyróżnienie specjalne za kreatywność i zaangażowanie dla 

 • Olgi Woźniak, Emily Fridman

 

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt   Szukamy oznak jesieni” . Termin wykonania prac do dnia 11. 11. 2017 

Regulamin konkursu 

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy Foreningen Barna Polen)

Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest dyrektor placówki Izabela Bielińska.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss oraz do uczniów i przedszkolaków z Polski, z którymi nasza szkoła współpracuje.
 • Zapraszamy do udziału w konkursie
 • Wychowawcy klas są zobligowani przekazać listę uczniów biorących udział w konkursie
 1. Cele konkursu:
 • Umiejętność rozpoznania jesieni w sowim otoczeniu,
 • Odpowiedni dobór kolorów charakterystycznych dla pory roku jaką jest jesień,
 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 1. Technika pracy

Format pracy A3 , technika pracy klasy IV-VII wyklejanka przy użyciu suchych liści , przedszkole, klasy O- III  ilustracja wykonana farbami plakatowymi.

 1. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • Aleksandra Bielińska
 • Katarzyna Jefmańska
 • Agnieszka Płucienniczek

Kryteria oceny prac:

 • Zaangażowanie uczniów.
 • Pomysłowość w wykonaniu pracy
 • Odpowiedni dobór kolorów
 • Zastosowanie wskazanej techniki pracy
 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.11.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce konkury.

 

 

 

PROJEKT “ALFA I OMEGA”

 

PROJEKT EDUKACYJNY

“ALFA I OMEGA”

Dzięki współpracy z ” Alfą i Omega”  która reprezentowana jest przez dyrektora Elżbietę Michalską uczniowie mogą zdawać egzaminy w PSS w Moss na zakończenie roku szkolnego.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uczniowie otrzymują świadectwa respektowane w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W roku szkolnym 2017-2018 do projektu przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły. 

Dyrektor szkoły Izabela Bielińska

Konkurs dotyczący patrona Jana Brzechwy

Karina w roli kaczki dziwaczki

W dniu 22.04.2017 odbył się konkurs z życia i twórczości Jana Brzechwy oraz konkurs recytatorski.

Konkurs miał na celu popularyzowanie postaci Jana Brzechwy, rozwój zainteresowań dotyczących jego życia i twórczości oraz naukę rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Recytacja wierszy była oceniana pod względem znajomości pamięciowej treści wierszy, gestykulacji oraz dykcji i ekspresji.

 

Wyniki konkursu dostępne na stronie szkoły w zakładce konkursy.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2017 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki. 

Tekst : mgr Ewa Ziółkowska

AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt, iż na dwóch ostatnich próbach, pojawiło się tylko dwoje uczniów, którzy mieli przyznane role; pragnę poinformować, iż akademia z okazji 3 maja, zostaje ODWOŁANA

Z poważaniem

Paulina Bendkowska
v-ce dyrektor

REGULAMIN KONKURSU “Bajkowa kraina Jana Brzechwy” 22.04.2017

KLASY 0 – 6 – KONKURS RECYTATORSKI
KLASY 3 – 6 – KONKURS DOTYCZĄCY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI BRZECHWY.

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest dyrektor placówki Izabela Bielińska oraz v-ce dyrektor Paulina Bendkowska.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • Wychowawcy klas są zobligowani przekazać listę uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim, wraz z tytułem recytowanego wiersza, do Ewy Ziółkowskiej do końca lutego 2017 ( minimum 3 osoby z klasy)
 • W konkursie dotyczącym życia i twórczości Jana Brzechwy są zobligowani wziąć udział wszyscy uczniowie klas 3, 4 oraz 6. Wychowawcy klas są zobowiązani przygotować uczniów do konkursu.

3. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie postaci Jana Brzechwy.
 2. Rozwój zainteresowań dotyczących życia i twórczości Jana Brzechwy.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

4. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • mgr Ewa Ziółkowska
 • Marta Kopko reprezentant rodziców

Kryteria oceny projektu:

 • zaangażowanie uczniów
 • sposób i pomysłowość recytacji wierszy
 • znajomość wierszy
 • wiedza dotycząca życia i twórczości Jana Brzechwy

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.04.2017 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. “Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

GRUPA MŁODSZA

I MIEJSCE  Dorian Finfa, Tymon Gorczyca

II MIEJSCE Oliwia Patrick, Igor Gaweł 

III MIEJSCE Zuzanna Ziemczonek 

WYRÓŻNIENIA : Szymon Adamski, Artur Grzesło, Antoni Idasz


Praca Olgi

GRUPA STARSZA 

I MIEJSCE Olga Woźniak 

II MIEJSCE Bianka Patrick, Olivia Błądziński, Roksana  Schulshauser

III MIEJSCE Zofia Kasprzak, Krystian Gaweł

WYRÓŻNIENIA : Maja Semeniuk, Bartosz Szmid

Konkurs “Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PSS W MOSS

do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym naszego patrona pt. “Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

Szkoła nasza bierze udział w projekcie edukacyjnym Bajkowa Kraina Brzechwy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Postanowienia ogólne

 • organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
 • osoby odpowiedzialne, za organizację oraz przebieg konkursu mgr Izabela Bielińska mgr Ewa Ziółkowska

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach
 • konkurs ma formę pracy plastycznej, techniką kolażu
 • prace należy składać w terminie do 21.01.2017 u swoich wychowawców
  Prosimy aby każda praca została opisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz nazwiskiem wychowawcy.

3. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych
 2. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 3. Przybliżenie dzieciom utworów Jana Brzechwy – popularyzacja bogatej twórczości Jana Brzechwy

4. Komisja w składzie

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • Katarzyna Jefmańska
 • Tomasz Bieliński

dokonają oceny według następujących kryteriów

 1. Estetyka pracy
 2. Dobór odpowiednich materiałów
 3. Odpowiednia technika pracy

5. Podział grupowy

 • grupa przedszkolna i klasa O
 • klasy I, II
 • klasy III, IV

6. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.02.2017. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.