Regulamin konkursu

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Walentynka dla Ciebie “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Walentynka dla Ciebie”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest Barbara Madejewska

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas O- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. kasze, makarony, materiały bawełniane, plastelina itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia:09 Lutego 2019r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 Lutego 2019r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz prace wyróżnione.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie

4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań dniem Świętego Walentego.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała lic Barbara Madejewska

Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

Tomasz Bieliński
Izabela Bielińska
Bogdan Małysz
Radosław Podejko
Aleksandra Bielińska Podejko
postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce Biance Patrick

II miejsce Oldze Woźniak

III miejsce Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iska, II nagrodę publiczności otrzymała Marlena Langner

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie)

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie,  dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. 

Regulamin konkursu literacko- plastycznego

Regulamin konkursu „List do św. Mikołaja

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Marta Walczak i   Janusz Adam Dziewiątkowski.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss, zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do uczniów klas I-VIII.

 1. Zasady

Konkurs polega na wykonaniu bądź to pracy plastycznej związanej ze św. Mikołajem   (grupy przedszkolne i kl. 1-3), bądź pracy literackiej np. w formie listu (klasy IV-VIII).  Uczniowie starszych klas nie mogą przygotować prac plastycznych, natomiast uczniowie młodszych klas (I-III) mogą – jeśli czują się na siłach i mają takie życzenie – napisać własnoręcznie krótką pracę literacką w języku polskim.

W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, staranność i     technika wykonania, a w wypadku prac pisemnych – również poprawność gramatyczna,  stylistyczna i   ortograficzna. Dlatego zachęcamy do korzystania ze słowników języka      polskiego. Wykluczone będą prace nadesłane w formie elektronicznej np. mejlem. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia + klasa.

Konkurs startuje już teraz i potrwa do 15 grudnia włącznie. Prace można  przekazywać   nauczycielom. Zwycięscy konkursu w obu grupach (plastycznej i literackiej)  zostaną przedstawieni na forum szkoły 12 stycznia 2019. Tego dnia zostaną również    wręczone dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Dodatkową nagrodą będzie  ocena   języka polskiego.

4.Cele konkursu

 • popularyzowanie wiedzy o języku polskim i kształtowanie świadomości i umiejętności poprawnego tworzenia krótkich form literackich w języku polskim,
 • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, szukanie oryginalnych rozwiązań oraz rozwój motoryki małej
 • rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania tematycznych prac plastycznych,
 • popularyzowanie wiedzy i tradycji związanej z tematyką Bożego Narodzenia,
 • nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Regulamin opracował mgr Janusz A. Dziewiątkowski

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny pt ” Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia”

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Izabela i Tomasz  Bielińscy

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 0- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci 3 zdjęć o tematyce świątecznej oraz przesłanie na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do końca grudnia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 12 stycznia.
 • Zdjęcia muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, zapisane w formacie JPG
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz nagroda publiczności.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie.

            4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z konkursu na temat wiedzy o krajach anglojęzycznych

W dniu 17.03. 2018 r w Polskiej Szkole Sobotniej w Moss dzięki uprzejmości i wsparciu dyrekcji placówki, odbył się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Wszyscy uczniowie PSS w Moss byli zobligowani do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych i zabawa w duchu fair play. Wydarzenie odbywało się na zasadach podobnych do teleturnieju – zwycięzcami zostały trzy osoby z największą ilością punktów w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-7.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego w PSS – mgr Aleksandra Bielińska-Podejko i Maciej Wojciechowski. Pełnili oni również rolę jury – zajęli się rozliczaniem punktów i przyznaniem nagród.

W klasach 1-3 zwycięzcami zostali: Krystian Gaweł, Zuzanna Kubiczek, Ada Sobieska oraz Gabriela Zielińska. W klasach 4-7 nagrody otrzymali Antoni Chłosta,  Amelia Urbańczyk i Kajetan Sobieski. Uczniowie zaskoczyli nas swoją obszerną wiedzą i zaangażowaniem. To był pierwszy tego typu konkurs w historii szkoły ale na pewno nie ostatni.

Naszym celem jest zachęcanie uczniów do nauki w sposób niekonwencjonalny – w ten sposób mogą przyswajać wiedzę w sposób naturalny dla dzieci, ale również świetnie się bawić i motywować nawzajem.

Tekst : mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 „Turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych”

Regulamin konkursu – 17-03-2018

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (ForeningenBarna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Aleksandra Bielińska-Podejko i Maciej Wojciechowski.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • Konkurs obejmuje podział na dwie grupy wiekowe – 1-3 oraz 4-7. Wszyscy uczniowie są zobligowani do wzięcia w nim udziału.
 1. Cele konkursu:
 1. Popularyzowanie nauczania języka angielskiego.
 2. Poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • Maciej Wojciechowski

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez podliczenie zdobytych przez uczniów punktów. Zwycięzcami zostaną trzy osoby z największą ilością punktów. Uczniowie będą rywalizować w dwóch grupach wiekowych.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.03.2018 roku. Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody książkowe

Regulamin sporządziła mgr Aleksandra Bielińska- Podejko

Konkurs ” Mam talent „

Wyniki konkursu ” Mam talent 2017″  Robię reklamę Polsce. 
http://oswiatapolska.pl/index.php/konkurs-mam-talent/

Projekt realizowany dzięki dotacji Senatu RP. Organizator Fundacja Oświata Polska za Granicą.

Zapraszamy

 

 

 

Konkurs pt. „Szukamy oznak jesieni” został rozstrzygnięty

WYNIKI KONKURSU  „SZUKAMY OZNAK JESIENI „

JURY W SKŁADZIE : Aleksandra Bielińska-Podejko,  Agnieszka Płucienniczek oraz Katarzyna Jefmańska przyznały uczniom następujące miejsca,

KLASY O- III 

 • I MIEJSCE – Karina Rzeźnik  PSS MOSS,  Amelia Michalska SP PORĘBA SPYTKOWSKA
 • II MIEJSCE –  Bianka Patrick PSS MOSS
 • III MIEJSCE – Igor Gaweł, Maja Kolbuch PSS MOSS

WYRÓŻNIENIA : Natalia Sawicka, Zuzanna Ziemczonek, Krystian  Gaweł, Oliwia Patrick PSS MOSS , Kacper Piotrowski SP nr 52  z Gdańska 

KLASY IV- VII

 • I MIEJSCE Weronika Stan  SP PORĘBA SPYTKOWSKA
 • II MIEJSCE Amelia Sowa    SP PORĘBA SPYTKOWSKA
 • III MIEJSCE Jakub Zydroń SP PORĘBA SPYTKOWSKA

Wyróżnienie specjalne za kreatywność i zaangażowanie dla 

 • Olgi Woźniak, Emily Fridman

 

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt   Szukamy oznak jesieni” . Termin wykonania prac do dnia 11. 11. 2017 

Regulamin konkursu 

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy Foreningen Barna Polen)

Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest dyrektor placówki Izabela Bielińska.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss oraz do uczniów i przedszkolaków z Polski, z którymi nasza szkoła współpracuje.
 • Zapraszamy do udziału w konkursie
 • Wychowawcy klas są zobligowani przekazać listę uczniów biorących udział w konkursie
 1. Cele konkursu:
 • Umiejętność rozpoznania jesieni w sowim otoczeniu,
 • Odpowiedni dobór kolorów charakterystycznych dla pory roku jaką jest jesień,
 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 1. Technika pracy

Format pracy A3 , technika pracy klasy IV-VII wyklejanka przy użyciu suchych liści , przedszkole, klasy O- III  ilustracja wykonana farbami plakatowymi.

 1. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • Aleksandra Bielińska
 • Katarzyna Jefmańska
 • Agnieszka Płucienniczek

Kryteria oceny prac:

 • Zaangażowanie uczniów.
 • Pomysłowość w wykonaniu pracy
 • Odpowiedni dobór kolorów
 • Zastosowanie wskazanej techniki pracy
 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.11.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce konkury.