Regulamin konkursu

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Walentynka dla Ciebie “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Walentynka dla Ciebie”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest Barbara Madejewska

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas O- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. kasze, makarony, materiały bawełniane, plastelina itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia:09 Lutego 2019r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 Lutego 2019r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz prace wyróżnione.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie

4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań dniem Świętego Walentego.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała lic Barbara Madejewska

Leave a Reply