Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 „Turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych”

Regulamin konkursu – 17-03-2018

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (ForeningenBarna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Aleksandra Bielińska-Podejko i Maciej Wojciechowski.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • Konkurs obejmuje podział na dwie grupy wiekowe – 1-3 oraz 4-7. Wszyscy uczniowie są zobligowani do wzięcia w nim udziału.
 1. Cele konkursu:
 1. Popularyzowanie nauczania języka angielskiego.
 2. Poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • Maciej Wojciechowski

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez podliczenie zdobytych przez uczniów punktów. Zwycięzcami zostaną trzy osoby z największą ilością punktów. Uczniowie będą rywalizować w dwóch grupach wiekowych.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.03.2018 roku. Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody książkowe

Regulamin sporządziła mgr Aleksandra Bielińska- Podejko

Leave a Reply