Konspekt

Konspekt dla   klasy  IV

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja   13-18 marca

Nazwa bloku programowego: Współczesna Polska

Temat: Jan Pawel II jako papież z dalekiego kraju

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Jan Pawel II
 • uczeń wie kim był Stefan Wyszyński
 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czytanie ze zrozumó
 • powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opowiedzieć o życiu Jana Pawła II
 • zna role Stefana Wyszyńskiego w polskim kościele
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją
 • wie co to był komunizm

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • tworczego myslenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające Jana Pawła II, karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV, zdjęcie z zamachu na Jana Pawła II

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Jan Pawe II,
 2. Zamach na Jana Pawla II
 3. Stefan Wyszyński
 4. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

Leave a Reply