Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  6 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas.

Temat: Ostatnia Wieczerza, Wielki Piątek. Jezus dla nas zwycięża śmierć – Alleluja!

Cele główne:

 • poznanie tajemnicy Wielkiej Nocy;
 • przygotowanie do I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie znaczenie świąt wielkanocnych;
 • potrafi godnie obchodzić święta Wielkiej Nocy;
 • wie co to jest Msza Święta;
 • wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej;
 • wie co to jest Najświętszy Sakrament;

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej,   „Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat spotkania Pan Jezusa z Apostołami w Wieczerniku.
 3. Opowieść o tym w jaki sposób Jezus oddaje życie za nas – Wielki Piątek.
 4. Rozmowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa – czytanie fragmentów ewangelii św. Łukasza, Jana.
 5. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Leave a Reply