Regulamin konkursu literacko- plastycznego

Regulamin konkursu „List do św. Mikołaja

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Marta Walczak i   Janusz Adam Dziewiątkowski.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss, zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do uczniów klas I-VIII.

  1. Zasady

Konkurs polega na wykonaniu bądź to pracy plastycznej związanej ze św. Mikołajem   (grupy przedszkolne i kl. 1-3), bądź pracy literackiej np. w formie listu (klasy IV-VIII).  Uczniowie starszych klas nie mogą przygotować prac plastycznych, natomiast uczniowie młodszych klas (I-III) mogą – jeśli czują się na siłach i mają takie życzenie – napisać własnoręcznie krótką pracę literacką w języku polskim.

W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, staranność i     technika wykonania, a w wypadku prac pisemnych – również poprawność gramatyczna,  stylistyczna i   ortograficzna. Dlatego zachęcamy do korzystania ze słowników języka      polskiego. Wykluczone będą prace nadesłane w formie elektronicznej np. mejlem. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia + klasa.

Konkurs startuje już teraz i potrwa do 15 grudnia włącznie. Prace można  przekazywać   nauczycielom. Zwycięscy konkursu w obu grupach (plastycznej i literackiej)  zostaną przedstawieni na forum szkoły 12 stycznia 2019. Tego dnia zostaną również    wręczone dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Dodatkową nagrodą będzie  ocena   języka polskiego.

4.Cele konkursu

  • popularyzowanie wiedzy o języku polskim i kształtowanie świadomości i umiejętności poprawnego tworzenia krótkich form literackich w języku polskim,
  • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego,
  • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, szukanie oryginalnych rozwiązań oraz rozwój motoryki małej
  • rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych,
  • kształtowanie umiejętności wykonywania tematycznych prac plastycznych,
  • popularyzowanie wiedzy i tradycji związanej z tematyką Bożego Narodzenia,
  • nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Regulamin opracował mgr Janusz A. Dziewiątkowski

Leave a Reply