Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter ‘’M, m’’ oraz ‘’T, t’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’M, m’’ oraz ‘’T, t’’;
 • Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • Zapoznanie uczniów z samogłoskami i spółgłoskami.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Potrafi napisać litery ‘’M, m’’ i ‘’T, t’’;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu;
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego oraz wie, jak się zachować przy przechodzeniu przez ulicę;
 • Wie, co to samogłoska i spółgłoska oraz potrafi określić różnicę między nimi.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Działania plastyczne;
 • Burza mózgów;
 • Film, prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, tablica multimedialna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: „M” jak mama

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery „M” oraz czytanie tekstu – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 44-45;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 38-39 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: T” jak tata

 1. Omawianie ilustracji oraz rozwiązywanie ćwiczeń – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 48-50;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 41 – 42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Prawidłowe zachowanie na drodze

 1. Czytanie tekstu pt. ‘’ Gdy zamierzasz przejść ulicę’’ w podręczniku „Elementarz odkrywców” str. 18;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń do tekstu;
 3. Praca plastyczna na temat ruchu drogowego;
 4. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 15 – 17 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Samogłoski i spółgłoski

 1. Wyjaśnienie przez nauczyciela różnicy pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami;
 2. Oglądanie krótkiego filmu o samogłoskach i spółgłoskach;
 3. Podsumowanie poznanych literek.

Leave a Reply