Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny pt ” Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia”

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Izabela i Tomasz  Bielińscy

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 0- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci 3 zdjęć o tematyce świątecznej oraz przesłanie na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do końca grudnia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 12 stycznia.
 • Zdjęcia muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, zapisane w formacie JPG
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz nagroda publiczności.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie.

            4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska

Leave a Reply