Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 6 –24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „L” i „l” .Wprowadzenie cyfry „3”.Tworzenie sylab z wykorzystaniem wcześniej poznanych liter. Rytm- wprowadzenie pojęcia rytmu. Coś zmaluję- zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą.

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z:

 • Literą „L” i „l”;
 • Cyfrą „3”;
 • Wprowadzenie pojęcia rytmu oraz jego tworzenie;
 • Rozwój motoryki małej poprzez ukierunkowane zajęcia plastyczne.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać literę „L” i „l”;
 • Zapisać literę „L” i „l”;
 • Scharakteryzować literę „L” i „l”2;
 • Utworzyć sylaby z poznanymi literami;
 • Rozpoznać cyfrę „3”;
 • Zapisać cyfrę „3”;
 • Rozpoznać rytm w zapisie graficznym i dźwiękowym;
 • Stworzyć krótki rytm;
 • Wykonać ćwiczenia plastyczne ukierunkowane na rozwój motoryki małej.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, kredki, zeszyt, instrumenty muzyczne.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „L” i „l”.

 1. Scharakteryzowanie litery „L” i „l”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego litery „L” i „l”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „L” i „l” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie cyfry „3”.

 1. Scharakteryzowanie cyfry „3”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego cyfry „3”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z wykorzystaniem wcześniej poznanych liter.

 1. Przypomnienie wcześniej poznanych liter;
 2. Wyjaśnienie czym jest sylaba;
 3. Próby wspólnego tworzenia sylab i ich zapisywanie.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie pojęcia rytmu i jego zastosowanie.

 1. Wyjaśnienie i zapoznanie z pojęciem rytmu;
 2. Zapoznanie się z rytmem z ujęciu graficznym;
 3. Wykorzystanie instrumentów muzycznych do tworzenia rytmu;
 4. Próby samodzielnego tworzenia rytmu.

V jednostka lekcyjna:

Temat: Coś zmaluję- zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą.

 1. Wyjaśnienie zadań, które będą do wykonania;
 2. Przygotowanie przyborów niezbędnych do wykonania zadania;
 3. Wykonanie zadań plastycznych rozwijających motorykę małą.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply