Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ż”. Zaułek słówek „rz”. Wczoraj, dziś, jutro. Poznajemy kontynenty – Azja.

Cele główne:

 • Zapoznanie i utrwalanie zasad pisowni wyrazów z „ż ” i „rz”;
 • Zapoznanie z zawodami rzadko dziś wykonywanymi;
 • Poznanie cech charakteryzujących kontynent azjatycki;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i stara się stosować podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ż”i „rz”;
 • Wie, czym zajmuje się bednarz, rymarz, kowal, introligator, garncarz, pozłotnik, płatnerz, ludwisarz;
 • Potrafi scharakteryzować najważniejsze elementy kontynentu azjatyckiego.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Działania plastyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1B, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, 3 kartki a3, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ż”.

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ż”;
 2. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ż”;
 3. Wykonanie zadań z literą „ż” w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego wyrazów z „ż”.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „rz”.

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „rz”;
 2. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „rz”;
 3. Wykonanie zadań z literą „rz” w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego z użyciem litery „rz”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wczoraj, dziś, jutro.

 1. Scharakteryzowanie zawodów rzadko dziś wykonywanych: bednarz, rymarz, kowal, introligator, garncarz, pozłotnik, płatnerz, ludwisarz;
 2. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń charakteryzujących poznane zawody;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z poznanymi zawodami.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Azja.

 1. Przedstawienie uczniom kontynentu na mapie;
 2. Omówienie charakterystycznych zabytków i miejsc w Azji;
 3. Wykonanie zadań związanych z poznanym kontynentem w ćwiczeniach;
 4. Omówienie zadań domowych w nawiązaniu do informacji poznanych na lekcji o Azji;
 5. Rozdanie wklejek na temat Azji.

 

 

 

 

 

Leave a Reply