Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Paulina Kociołek

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Skarby naszej Ziemi. Pogodowy kalejdoskop. Symbole narodowe, Hymn Polski Tożsamość narodowa. W pogoni za modą. Warto być sportowcem. Stroje na różne okazje Sztuka pisania: List – adresat i nadawca, budowa listu.

Cele główne:

 • Poznanie bogactw naturalnych i zjawisk atmosferycznych;
 • Rozwijanie świadomości tożsamości narodowej w oparciu o symbole narodowe;
 • Zrozumienie znaczenia sportu w życiu codziennym;
 • Umiejętnośc dobierania strojów na różne okazje;
 • Poznanie zasad pisania listu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi opisać bogactwa naturalne naszej Ziemi oraz zjawiska atmosferyczne zachodzące w przyrodzie;
 • Rozumie znaczenie symboli oraz barw narodowych;
 • Rozumie pojęcie „tożsamość narodowa” oraz zna jej znaczenie;
 • Zna i potrafi wyjaśnić pierwsze słowa Mazurka Dąbrowskiego w kontekście bycia Polakami jako warunku istnienia Polski;
 • Rozumie pojęcie przynależności do jednej grupy;
 • Zna wartości sportu oraz potrafi scharakteryzować powiedzenie: „Trening czyni mistrza”’;
 • Potrafi opisać i dopasować stroje na różne okazje i rozumie powiedzenie „Nie szata zdobi człowieka”;
 • Umie wypowiadać się na temat czytanego tekstu;
 • Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Potrafi wskazać, w którym miejscu znajduje się nadawca i adresat listu na kopercie.

Metody pracy:

 • Dyskusyjne- praca z ilustracjami, wypowiedzi uczniów
 • Oglądowe- flaga, godło, mapa świata i tekst hymnu Polski
 • Podające- wykład, pogadanka, wyjaśnienie

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, ilustracje przedstawiające  godło i  flagę Polski, tekst hymnu państwowego, nagranie hymnu Polski, mapa świata

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skarby naszej ziemi oraz pogodowy kalejdoskop.

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Bogactwa Ziemi”
 2. Zjawiska atmosferyczne: burza, grad, mgła, szron oraz barwna tęcza – omówienie.
 3. Sposoby obserwacji pogody.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Symbole narodowe, Hymn Polski, Tożsamość narodowa.

Scenariusz został przygotowany na potrzeby Erasmus + w ramach współpracy międzynarodowej –  opracowanie mgr Monika Monsen

 1. Pogadanka na temat znaczenia symboli narodowych, czyli godła i flagi Polski oraz barw występujących w tych symbolach;
 2. Uczniowie wskazują na mapie świata położenie Polski;
 3. Uczniowie otrzymują plakietki, jedna grupa z godłem, druga z flagą Polski i dzielą się na dwie grupy;
 4. Pogadanka na temat przynależności do grupy i wyjaśnienie, dlaczego mimo różnicy w oznakowaniu grupy, należymy do jednej wspólnoty;
 5. Wysłuchanie hymnu narodowego i powtórzenie pierwszego wersu.
 6. Omówienie znaczenia słów „Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy… ”
 7. Uczniowie wyjaśniają, dlaczego ważne jest posiadanie tożsamości narodowej i jakie ma ona znaczenie w kształtowaniu postawy patriotycznej.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: W pogoni za modą; Warto być sportowcem.

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „W pogoni za modą” R. Witka;
 2. Wyjaśnienie znanych powiedzeń: „gonić za modą” oraz „nie szata zdobi człowieka”;
 3. „Trening czyni mistrza” – pogadanka na temat sportu i jego znaczenia w codziennym życiu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Stroje na różne okazje. Sztuka pisania: List – adresat i nadawca, budowa listu.

 1. Jak powinniśmy się ubierać? O czym trzeba pamiętać przy wyborze stroju?
 2. Sztuka pisania listu – omówienie;
 3. Zapoznanie dzieci z elementami listu na podstawie opisu z podręcznika str. 25.

 

 

 

 

Leave a Reply