Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rozmnażanie roślin, Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka, Drzewa, krzewy i krzewinki

Cele główne:

 • Zaznajomienie z wegetatywnym sposobem rozmnażania roślin;
 • Poznanie znaczenia roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
 • Umiejętność charakteryzowania cech typowych dla drzew, krzewów i krzewinek.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje wegetatywne rozmnażanie roślin z sadzonek, bulw, rozłogów, pędów i cebul;
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie występowania roślin okrytonasiennych w środowisku, w szczególności jako źródło pokarmu i filtrowania powietrza a także znaczenie tych roślin w życiu człowieka;
 • Potrafi opisać i rozpoznać gatunki drzew liściastych, krzewów i krzewinek na ilustracjach oraz w rzeczywistości.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja drzew, krzewów, krzewinek;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wegetatywne rozmnażanie roślin, Rośliny okrytonasienne i korzyści wynikające z ich występowania w przyrodzie, Drzewa, krzewy i krzewinki

 1. Omówienie wegetatywnego rozmnażania roślin oraz charakterystyka fragmentów rośliny rodzicielskiej;
 2. Scharakteryzowanie znaczenia roślin okrytonasiennych jako źródła pokarmu i filtru powietrza oraz znaczenie występowania tych roślin dla człowieka;
 3. Omówienie cech charakterystycznych dla drzew, krzewów i krzewinek;
 4. Obserwacja roślin w ich środowisku naturalnym.

Leave a Reply