Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Japonia- symbol nowoczesnej gospodarki

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o Japonii pod względem nowoczesnej gospodarki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje warunki naturalne Japonii pod kątem ich negatywnego wpływu na człowieka i rozwój gospodarki kraju;
 • Potrafi scharakteryzować geozagrożenia występujące na terenie Japonii;
 • Umie wyjaśnić wpływ pomocy finansowej na tempo i jakość rozwoju gospodarczego kraju;
 • Wie, jakie zasady etyczne występują podczas współpracy zawodowej w japońskiej firmie;
 • Potrafi scharakteryzować japońskie rolnictwo.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Japonia- wysokorozwinięty kraj.

 1. Omówienie nieprzyjaznego środowiska Japonii i utrudnień mających wpływ na rozwój kraju;
 2. Charakterystyka geozagrożeń, w tym trzęsień ziemi, tsunami, wulkanów i cyklonów;
 3. Wyjaśnienie wpływu pomocy finansowej na rozwój gospodarczy;
 4. Charakterystyka specyfiki pracy w japońskiej firmie;
 5. Omówienie wysokiego poziomu rolnictwa japońskiego.

 

 

 

 

Leave a Reply