Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Słońce i jego „wędrówka” po niebie

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z ruchem Słońca i skutkami tego ruchu;
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresach czterech pór roku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi określić porę dnia na podstawie położenia Słońca względem horyzontu oraz kierunków geograficznych;
 • Opisuje zmianę długości cienia oraz temperatury w ciągu dnia;
 • Wyjaśnia różnice między czterema kalendarzowymi porami roku;
 • Potrafi wyjaśnić zmiany w przyrodzie ożywionej w czasie trwania poszczególnych pór roku.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Obserwacja nieba;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Słońce i efekty jego „wędrówki” po niebie

 1. Omówienie ruchu Słońca i wpływu jego położenia względem horyzontu oraz kierunków geograficznych na zmiany zachodzące w przyrodzie;
 2. Omówienie zmian długości cienia oraz temperatury w ciągu dnia w zależności od położenia Słońca;
 3. Wyjaśnienie wpływu ruchu Słońca na pogodę w ciągu roku;
 4. Opisanie zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej w okresach czterech pór roku;
 5. Przedstawienie dat kalendarzowych pór roku.

 

 

 

 

Leave a Reply