Regulamin konkursu

Drodzy rodzice

Informujemy o możliwości udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs odbędzie  4 grudnia 2021. Dotyczy prezentacji wybranego utworu o poetyckiego, którego tematem przewodnim jest twórczość Jana Brzechwy naszego patrona.  Proszę o wybranie utworu przez dzieci oraz przedstawienie swojemu wychowawcy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 stycznia 2022 natomiast nagrody i dyplomy zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce konkursy

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „ Jan Brzechwa w wierszach”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne.
  Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Drammen (Foreningen Barna Polen).
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas II- VI szkoły sobotniej w Drammen
 • konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego, którego motywem i tematem przewodnim będzie twórczość Jana Brzechwy. Utwór zostanie wybrany i wręczony przez nauczyciela
 • przygotowany do deklamacji utwór może mieć dowolną liczbę wersów
 • prezentowany wierszy (tylko jeden) należy recytować z pamięci
 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do wychowawców klas.
 • przewiduje się dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (kl. II- III) i dzieci starsze (kl. 5-6)
 1. Cele konkursu.
 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.
  Komisja konkursowa w skład, której wejdą:
 • nauczyciel języka polskiego: mgr Janusz A. Dziewiątkowski
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Izabela Bielińska
 • nauczyciel polonista z Polski mgr Łukasz Bernady

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • wybór tekstu i jego przygotowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • artykulacja i dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruch itp).
 • dozwolone są rekwizyty
 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Foreningen Barna Polen na facebooku oraz na stronie szkoły. Laureaci I, II, III miejsca grup wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego lub w przypadku uczniów klas II-III ocenę bardzo dobrą z edukacji polonistycznej. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Organizator ma prawo do zmiany warunków regulaminu na każdym etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska, mgr Janusz Dziewiątkowski

 

Leave a Reply