SZKOLENIE METODYCZNE

W dniu 25  marca o godz 15.00 odbędzie się szkolenie metodyczne dla nauczycieli naszej szkoły.

Tematem szkolenia jest “Metodyka i dydaktyka nauczania. Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej” 

PROWADZĄCY: dr Anna Łachowska, Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno- społecznego SWPS w Warszawie. 

SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

Dnia 24 września 2016 w Szkole Polskiej w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane “Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej” , które prowadziła mgr Aleksandra Bielińska.

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, a także różnych terenów Norwegii.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczestników o niezbędnej roli ruchu w edukacji wczesnoszkolnej oraz jej wpływu na rozwój dziecka. Prowadząca przedstawiła wyniki wnikliwej analizy badań nad korzyścią zajęć ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka, a także opinię rodziców, utwierdzającą w przekonaniu o ważności tychże zajęć w wieku wczesnoszkolnym.

Prowadząca przedstawiła wiele praktycznych sposobów wykorzystania form ruchowych w zajęciach dydaktycznych, które pozostaną wszystkim uczestnikom długo w pamięci, ze względu na ich prostotę, a jednocześnie skuteczność ich praktykowania.

Warsztaty zawierały także tematykę wykorzystywania zajęć ruchowych czy artystycznych w pracy z trudnym dzieckiem. Zajęcia takie mają ogromny wpływ na efekty pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Istotne było także zagadnienie odnośnie wykorzystania zabaw ruchowych w nauczaniu języka obcego. Według badań dzieci młodsze uczą się więcej i skuteczniej poprzez ruch oraz doświadczanie, więc wszelkie zabawy oraz piosenki w obcym języku są łatwiej przyswajane, a także o wiele trwalsze niż metody tradycyjne.

Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst : mgr Joanna Dębicka

SPRAWOZDANIE Z POLONIJNEJ SESJI WARSZTATOWEJ „DO KRAJU TEGO… TĘSKNO MI PANIE…” – WOKÓŁ TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

Dnia 7 listopada 2015 w Szkole Polskiej w Moss odbyły się warsztaty muzyczne, które prowadziła mgr Agnieszka Maliszewska oraz dr Tomasz Maliszewski

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, Warszawy i różnych terenów Norwegii.

Spotkanie miało dostarczyć jego uczestnikom przeglądu najważniejszych polskich pieśni patriotycznych wraz z próbą ukazania: na jakim tle historycznym poszczególne z nich się kształtowały, w jaki – często bardzo zawiły/skomplikowany – sposób stawały się pieśniami ważnymi dla całej polskiej wspólnoty. Wszystko to niemal w przeddzień kolejnej ważnej dla Polski i Polaków rocznicy Święta Niepodległości. Tym samym można uznać, że wśród głównych celów sesji warsztatowej – obok, niewątpliwie niezwykle ważnego zadania: wspólnego muzykowania w patriotycznym duchu – znajdowały się i takie, jak: podjęcie próby uporządkowania wiedzy na temat dziejów polskiej pieśni patriotycznych oraz ukazanie jej głównych kierunków rozwojowych zarówno w linii religijnej, jak i nurcie wojskowym czy świeckim.

Prowadzący w mistrzowski sposób, wplatając chwile wspólnego muzykowania, zapoznali szkoleniowców z różnymi pieśniami pojawiającymi się w historii Polski na przestrzeni wieków. Począwszy do Roty, poprzez Gaude Mater Polonia, na pieśniach okresu Solidarności kończąc. Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnym biesiadowaniem.

Tekst : Paulina Bendkowska 

BIEL I CZERWIEŃ DWA KOLORY Sprawozdanie z czterodniowej wizyty przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej u Polonii z Foreningen „Barna Polen” w Norwegii

W dniach 30 kwietnia – 3 maja przebywała w Norwegii delegacja ze Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej na czele z dyrektorem Piotrem Totą. Wizyta odbyła się w ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjno-integracyjnego „Jesteśmy aktywni” w ramach programy Etwinning Label. Goście przybyli na zaproszenie Foreningen „Barna Polen”. Była to rewizyta po wcześniejszym wyjeździe do Polski przedstawicieli Polskiej Szkoły Sobotniej w Moss. Do Norwegii przyleciało 16 osób w tym 11 uczennic i uczniów, z których większość należy do Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Mali Porębianie”. Wizyta miała na celu pogłębianie wzajemnych kontaktów, podtrzymanie więzi między Polonią a Macierzą oraz pogłębianie postaw patriotycznych dzieci.

Po przylocie z Krakowa uczestnicy zostali przydzieleni rodzinom gospodarzy i udali się do miejsc zakwaterowania. Surowy norweski krajobraz budził zachwyt, ciekawość, radosne podniecenie i oczekiwania na ciekawy pobyt. Jak się wydaje oczekiwania te zostały w pełni zaspokojone.

Drugi dzień pobytu zapowiadał się bardzo dobrze. Niebo zapowiadało słoneczną pogodę. Goście wraz z towarzyszącymi im gospodarzami spędzili czas na zwiedzaniu wybranych punktów Oslo. Najpierw obejrzeli niezwykle atrakcyjną wystawę polarniczą we Fram Museum na wyspie Bygdøy. Placówka jest bardzo pomysłowo urządzona. Stanowi ją mianowicie obudowany trójkątnym betonowym dachem zabytkowy statek Fram – „najmocniejszy statek świata” – jak się o nim nie bez przyczyny mówi. Część ekspozycji w muzeum rozlokowana jest na kolejnych pokładach statku, a część – w gablotach i małych pomieszczeniach obok niego. Wystawa obfituje w źródła ikonograficzne, w eksponaty dokumentujące zmagania z mrozem, śniegiem i innymi trudnościami na jakie napotykali odkrywcy z przełomu XIX i XX wieku, a także osobliwości surowej, podbiegunowej przyrody i życie codzienne oraz zwyczaje mieszkańców kręgu polarnego – Eskimosów i Lapończyków (Samów).

Kolejnym etapem wycieczki była wyprawa gospodarzy i gości na słynną skocznię Holmenkollen, która góruje nad Oslo. Dzieci z przejęciem podziwiały ogrom budowli, wyobrażając sobie, co musi przeżywać skoczek, który ośmiela się brać udział w zmaganiach sportowych na tym obiekcie. Sporą atrakcją dla polskich gości okazało się urządzone pod zeskokiem muzeum narciarstwa. Zgromadzone tu obiekty i ikonografia uzmysławiają, jak długa tradycję ma narciarstwo jaki postęp nastąpił w tej dziedzinie zwłaszcza w wieku XX i XXI oraz uświadamiają że narciarstwo nie zawsze było sportem., że były czasy, gdy w surowym norweskim klimacie narty były niezbędne aby poruszać się z miejsca na miejsce i po prostu zwyczajnie żyć, komunikować się, pracować, uczęszczać do szkoły. Wielu wrażeń dostarczyła wyprawa na szczyt zeskoku, gdzie znajduje się spory taras widokowy. Panorama Oslo oraz zalesionych gór otaczających miasto prostu zapiera dech.
Po zwiedzeniu Hollmekollen uczestnicy spotkania integracyjnego udali się do parku Vigelanda na relaksującego grilla. Goście Foreningen Barna Polen urządzili spotkanie przy grillu niedaleko placu zabaw i boiska. Dzięki temu dzieci miały czas na chwilę rekreacji, a dorośli – na rozmowy. Spotkanie pozwoliło na jeszcze lepszą integracje uczestników.

Następnego dnia, 2 maja 2015 roku w Polskiej Szkole Sobotniej Foreningen „Barna Polen” w Moss odbyła się patriotyczna uroczystość z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Konstytucji 3 Maja. Impreza miała podniosły charakter. Był to zarazem dzień otwarty, w którym mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, również spoza społeczności szkolnej.
W części oficjalnej, po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, polskiego hymnu narodowego, przemówiła dyrektor placówki, Izabela Bielińska. Powitała ona gości, którymi byli w tym roku uczennice, uczniowie i pedagodzy z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w Polsce, z dyrektorem Piotrem Totą na czele, oraz bajarz z polskiego miasta Szamotuły, Łukasz Bernady. Głos zabrał również dyrektor szkoły w Porębie Spytkowskiej. Następnie publiczność, złożona z uczniów nauczycieli i rodziców oraz gości obejrzała część artystyczną. Prezentowały się dzieci ze szkoły polskiej w Moss, recytując i śpiewając piosenki, oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Porębianie”.
Uczniowie oddziałów szkolnych i przedszkolnych, przygotowani przez nauczycielkę szkoły w Moss, Paulinę Bendkowską, zaprezentowali się bardzo pięknie w przedstawieniu związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Wystąpili w uroczystych strojach i z przejęciem odgrywali przygotowane role. Następnie dzieci z grupy przedszkolnej, przygotowane przez dyrektor recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki i tańczyły. Na zakończenie ich występu zabrzmiała pieśńOjczyzno ma. Występ przygotowały z pomocą dyrektor Izabeli Bielińskiej, nauczycieli szkoły, a także swoich rodziców.
Prawdziwą atrakcją była prezentacja słowno-taneczna zespołu Mali Porębianie, przygotowanego pod okiem nauczycielki, Bernadety Zapiór. Dzieci w barwnych strojach krakowskich wykonały wiersze, wiązankę tradycyjnych tańców, w tym krakowiaka, polkę i chodzonego, oraz piosenki o polskiej fladze i Na krakowskim rynku, utrzymaną w rytmie krakowiaka. W trakcie tańców wśród publiczności przechadzał się tajemniczy Lajkonik z czarną brodą, ubrany w turecką czapkę z półksiężycem, który dotykał poszczególne osoby buławą. Podobno takie dotknięcie przynosi szczęście. Zarówno występy dzieci z Moss, jak i z Poręby Spytkowskiej zostały nagrodzone przez publiczność burzą braw.
Potem wszystkie dzieci ‒ zarówno miejscowe, jak i przybyłe z Polski ‒ wzięły udział w konkursie „Kocham Cię, Polsko”. Odpowiadały w grupach na pytania i rozwiązywały zagadki przygotowane dla kilku grup wiekowych. Konkurs podsumowało wręczenie pamiątkowych dyplomów. W dalszej części spotkania doszło do wzajemnego obdarowania się upominkami pomiędzy przedstawicielami szkoły polskiej Moss i szkoły z Poręby Spytkowskiej.
Imprezy tego typu są niezwykle potrzebne społeczności polonijnej, gdyż uświadamiają tradycje narodowe, są okazją do ich kultywowania, budzą dumę narodową i służą potrzymaniu polskości a także języka polskiego w rodzinach. Dzięki temu wzmacniają wysiłki polskiej szkoły sobotniej.
Następnie zgromadzeni udali się na posiłek. Warto tu podkreślić zaangażowanie nauczycieli i rodziców, którzy przynieśli własnoręcznie przygotowane potrawy, w tym bogaty zestaw ciast.
Po degustacji potraw i rozmowach dzieci młodsze udały się z rodzicami na spotkanie z bajarzem z Polski, który opowiedział cztery polskie baśnie. W przerwach pomiędzy poszczególnymi powieściami dzieci uczestniczyły w muzycznych zabawach ruchowych pod opieką nauczycielki szkoły w Moss, Madaleny Kwiatkowskiej. Stanowiły one ciekawe urozmaicenie podczas słuchania. Dzieci starsze natomiast, w tym goście z Polski, wzięły udział w warsztatach plastycznych, prowadzonych przez wicedyrektor szkoły, Weronikę Ukaegbu.
Impreza przebiegła w bardzo radosnej atmosferze. Była okazją do spotkania Polaków emigrantów, czyli uczennic i uczniów uczęszczających do Polskiej Szkoły Sobotniej w Moss, z gośćmi z Polski.

Ostatni dzień goście i gospodarze rozpoczęli od uczestnictwa w uroczystej mszy świętej w polskim kościele z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Matki Bożej Królowej Polski. Potem wszyscy spakowali się już do wyjazdu i dalsze godziny spędzili na zwiedzaniu. Pierwszym punktem programu dnia była wizyta w pięknie zachowanym do dzisiaj starym mieście we Fredrikstad. Jest to dawna forteca wojskowa o gwiaździstym kształcie, oblana wodą z rzekiGlomma. To najdłuższa rzeka Norwegii (ma 598 km długości). Miasto otoczone jest fosą, a na potężnych murach obronnych jeżą się lufy dział. Do środka można wejść przez kilka bram. Dawniej było one pilnie strzeżone. Mury wzniesiono w XVII wieku dla obrony miasta przed Szwedami. Starówka ma prostopadły układ ulic. Zabytkowe domy cechuje styl charakterystyczny dla renesansu Europy północnej. Między ratuszem a koszarami wznosi się protestancka świątynia.
Hvaler to ulubione miejsce wypoczynku okolicznych mieszkańców, którzy mają tu swoje drewniane wille letniskowe oraz tysiące łodzi i jachtów. Pośród skał i lasów wiją się malowniczo drogi. Goście z Polski ze szczególnym zachwytem podziwiali malownicze widoki rozpościerające się z wysokich mostów drogowych. Duże wrażenie wywarł na nich także bardzo stromy przejazd 4 km podwodnym tunelem wydrążonym w litej skale.
Na jednej z wysepek uczestnicy zjedli ostatni wspólny posiłek, gdyż trzeba było jechać do portu lotniczego Rygge, skąd odlatywał samolot do Krakowa. Zarówno gospodarze, jak i goście żegnali się z przekonaniem, że warto podtrzymywać wzajemne kontakty i kontynuować je w kolejnych inicjatywach, projektach, konkursach czy innych wspólnych przedsięwzięciach.

Tekst : Łukasz Bernady

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA DYDAKTYCZNEGO

Dnia 11 kwietnia 2015 w Szkole Polskiej w Moss odbyło się szkolenie dydaktyczne „Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej” , które prowadziła mgr Agnieszka Maliszewska.

Pani Agnieszka jest muzykiem, na co dzień pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Ateneum a także prowadzi zajęcia rytmiczne dla najmłodszych.

Uczestnikami była  kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska.

Tematyka szkolenia obejmowało pięć form muzykowania. Pierwsza z nich – śpiew – sprawiła uczestnikom dużo radości; mieli możliwość spróbować swoich sił w kanonie, śpiewie na dwa głosy. Uczulono ich również na to, jak nauczać piosenek. Muszą być one łatwe, krótkie i przyjemne, posiadać zrozumiały dla dziecka tekst słowny. Musimy pamiętać, że to co my dorośli opanujemy w kilka godzin, dzieciom może zająć kilka dni a nawet tygodni.

Druga, czyli gra na instrumencie była miłą odmianą od tego co zazwyczaj obowiązuje na szkoleniach. Sztywna atmosfera została zastąpiona zabawą. Uczestnicy mieli okazje puścić wodze fantazji – grali na trójkątach, tamburynach, grzechotkach, wystukiwali rytm na stołach i rękoma.

Trzecią formą muzykowania była muzyka i ruch, w której obecni na szkoleniu nauczyciele uczyli się prostych choreografii tanecznych, które mogą wprowadzić na swoich zajęciach w szkołach i przedszkolach. Słuchanie muzyki, czyli czwarte forma muzykowania pozwoliła na wyciszenie się i skupienie.

Ostatnim punktem szkolenia była muzyka i plastyka – na podstawie wysłuchanych utworów, uczestnicy malowali na kartce swoje odczucia – efekty były naprawdę zaskakujące. Pani Agnieszka wspaniale poprowadziła szkolenie, wprowadzając nas w tajniki pracy z muzyką. Pokazała, że nie trzeba być muzykiem z wykształcenia, wystrczy trochę wyobraźni i chęci, aby lekcje przy użyciu muzyki stały się atrakcyjne i kreatywne.

Szkolenie zostało zakończone poprzez zabawy taneczne, które nie omieszkamy zastosować w naszej pracy. Odbyło się w przyjaznej atmosferze. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst : Aleksandra Bielińska wychowawca grupy  przedszkolnej z Gdańska

Formy muzykowania dziecięcego w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie

W dniu 11 kwietnia odbędzie się szkolenie dla kadry pedagogicznej z naszej szkoły. Temat szkolenia “Formy muzykowania dziecięcego w edukacji wczesnoszkolnej “. Osobą prowadząca jest mgr Agnieszka Maliszewska.

mgr Agnieszka Maliszewska – muzyk, nauczyciel, pedagog, chórmistrz.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Życie zawodowe wiąże z nauczaniem dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wszechstronnego umuzykalniania. “Ciesz się muzyką”, to jej motto na codzienność. Swoje zdolności muzyczne stale podpiera wiedzą, którą zdobywa na kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Chętnie tę wiedzę przekazuje podczas własnych warsztatów autorskich, pt. “PORY ROKU W MUZYCE”. Aranżuje utwory przeznaczone na zespoły wokalne, współpracuje w tym obszarze z wieloma chórami m.in z Kolumbii i Wenezueli. Na co dzień pracuje w kilku przedszkolach jako nauczyciel muzyk oraz w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku jako nauczyciel akademicki.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W BRISTOLU

W dniach 13-14 grudnia 2014 odbyło się szkolenie, na które została zaproszona kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły z Moss.

W szkoleniu udział wzięli :
– Izabela Bielińska
– Tomasz Bieliński
– Magdalena Kwiatkowska
– Weronika Ukeagbu
– Maria Sobiech-Styła
– Patrycja Oliwa

Szkolenie zostało zorganizowane przez ośrodek szkolenia nauczycieli “Wspólnota polska” które prowadził Pan Zdzisław Hofman – prezes Fundacji rozwoju wolontariatu w Ostródzie.

Tematyka szkolenia :
13 grudnia
1. “Jak rozwijać środowisko polskiej szkoły – szanse i zagrożenia.
2. Wyzwania współczesnej edukacji – neurodydaktyka – szkoła relacji czy szkoła treści

14 grudnia.
1. Kształtowanie wizerunku dobrej szkoły – atrakcyjne lekcje, zadowoleni uczniowie, współpracujący rodzice.
2. Motywacja do aktywnego udziału w życiu polskiej szkoły, relacje z uczniem trudnym i jego rodzicami.
3. Szkoła centrum polskiej myśli, kultury i pamięci.

Zajęcia były podzielone na dwie części : część teoretyczna (wykłady) i część praktyczna (warsztaty).

W ramach części teoretycznej kadra pedagogiczna poznała wiele zagadnień związanych z rozwijaniem i działalnością szkół polonijnych.
Pracowaliśmy nad tematami, które nurtują większość nauczycieli tj. wyzwania współczesnej edukacji, wpływ czynników zewnętrznych na wizerunek szkoły  (szczególnie szkoły polonijnej za granicą).

Wgłębiliśmy w często zadawane sobie pytanie : co jest najważniejsze we współczesnej edukacji ?

By pozwolić sobie na poznanie tematu rozmawialiśmy również o rozwoju osobowości młodego człowieka, jak rozpoznać talent ( ponieważ jak wynika z badań przedstawionych nam przez prowadzącego szkolenie : ponad 50% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykazuje talent i rozumienie matematyki oraz ponad 80 % dzieci wykazuje nadzwyczajny słuch i wrażliwość muzyczną) i jak ten talent pielęgnować i rozwijać.

Pod zagadnieniem CZY SZKOŁA JEST JESZCZE POTRZEBNA rozmawialiśmy o funkcji języka ojczystego w kształceniu dzieci dwujęzycznych.
Tematem głównym była tożsamość językowa a także dwujęzyczność , wielojęzyczność oraz wielokulturowość.

TOŻSAMOŚĆ -JĘZYK – POLSKOŚĆ

Osobnym zagadnieniem było pojęcie neurodydaktyki, czyli spojrzenie na dydaktykę od strony biologicznej.

  • Jak stworzyć atmosferę taką, aby uczeń czerpał wiedzę z własnej chęci zdobycia jej.
  • Człowiek uczy się najwięcej gdy pobudza go ciekawość (jak podnieść aktywność i atrakcyjność zajęć szkolnych).
  • Jakim sposobem angażować w trakcie nauki jak największą ilość zmysłów i motywować do poznawania świata przez to co najbardziej naturalne , czyli zmysły.

Następnego dnia tj. 14 grudnia w DOMU KOMBATANTA w Bristolu odbyła się część praktyczna czyli tzw warsztaty.

  • Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach poszerzyliśmy wiedzę na temat atrakcyjności zajęć szkolnych.
  • Poznaliśmy wiele ćwiczeń aktywizujących uczniów i angażujących ich w przeprowadzane lekcje.
    Poprzez zabawy (które można prowadzić w wielu grupach dziecięcych ) poznaliśmy i utrwaliliśmy m.in typy osobowości ( sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk)
  • Poprzez nabycie tak ważnych informacji można znaleźć wspólny język z uczniem oraz lepiej go zrozumieć.

Fragment zabawy : każdy z uczestników wybiera jeden z przypadkowych kolorów :
czerwony – sangwinik
niebieski – flegmatyk
zielony – melancholik
żółty – choleryk
Po chwili prowadzący zajęcia czyta bajkę , w której głównymi bohaterami są właśnie te wybrane kolory. Naszym zadaniem jest wsłuchać się w tekst i uzasadnić czy wybrany kolor przedstawia nasze cechy charakteru.

Zabawa pozwala poznać lepiej kolegów i koleżanki jak i również samego siebie.
– ocenianie

Poznaliśmy pojęcia informacja zwrotna i ocenianie.
Aby utrwalić poznane pojęcia prowadzący zaproponował kolejne zabawy.

Przebieg zabawy.
Udział brały 4 osoby. Stając tyłem do celu, który miały trafić rzucając woreczkami były zdane na relację i komunikaty nauczyciela.
Przedstawione cztery postawy nauczyciela ( wspierający, negujący, bierny, motywujący) pozwoliły lepiej poznać tajniki oceniania i jaki ma ono wpływ na dalsze wyniki ucznia.

Szkolenie zostało zakończone poprzez zabawy taneczne, które nie omieszkamy zastosować w naszej pracy. Szkolenie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst :  Patrycja Oliwa wychowawca grupy I

Szkolenie dla kadry pedagogicznej w Bristolu

W dniach 13-14 grudnia 2014 r odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej w Bristolu. Otrzymaliśmy zaproszenie od dyrekcji szkoły. Warsztaty i wykłady prowadził Zdzisław Hoffman prezes Fundacji Rozwoju Wolnotariatu w Ostródzie. Nasi nauczycieli odwiedzili dwie polskie szkoły w Bristolu im Wisławy Szymborskiej oraz Władysława Andersa.

W sobotę  godzinach 15.30-18.00 oraz w niedzielę od godz. 12.-18-00 odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli nauczyciele z Bristolu oraz nasze grono pedagogiczne.

Wkrótce ukaże się sprawozdanie ze szkolenia.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W GDAŃSKU

W dniu 26.07.2014 o godz. 11.30 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Miejscem spotkania była Wyższa Szkoła “Ateneum” w Gdańsku.

Tematem przewodnim była organizacji czasu i przestrzeni w klasie szkolnej, kreowanie miejsca, rozpoznawanie. Szkolenie zostało przygotowane i prowadzone przez doktor Alicję Komorowską–Zielony, nauczyciela akademickiego z 22-letnim doświadczeniem, wykładowcę Ateneum-Szkoły Wyższej oraz doktor Dorotę Jaworską/ Matys wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorem szkolenia była mgr Izabela Bielińska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss we współpracy z doktor Alicją Komorowską–Zielony oraz prof. zw. dr hab. Waldemarem Tłokińskim , który udostępnił nam sale wykładową na czas szkolenia. Uczestnikami kursu byli nauczyciele Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss w liczbie 9 osób, Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu w liczbie 2 osób oraz 3 osoby zainteresowane powyższą tematyką, które pochodzą z Gdańska.

Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom zagłębić się w tajniki efektywności uczenia się, kreowanie miejsca oraz jego rozpoznanie. Uczestnicy mogli również poznać korzyści płynące ze stosowanie dobrej organizacji przestrzeni zarówno w klasie szkolnej jak i całym obszarze szkoły. Poznanie pozytywów stało się przydatne w pracy nauczycielskiej. Kursanci mieli możliwość poznania znaczenia dobrej organizacji czasu poprzez efektywność uczenia się oraz ograniczania zakłóceń. Doktor Alicja Komorowska w swoim wykładzie opierała się na własnych doświadczeniach

Po przerwie, kursanci zostali zaproszeni przez doktor Dorotę Jaworską/ Matys do wspólnych ćwiczeń warsztatowych i praktycznych, w których podzieleni byli na grupy, zadaniem zaś ich było uzasadnienie czy współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami układa się dobrze, czy raczej nie. W tej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami i mieli okazję opracować techniki współpracy z rodzicami, ćwiczyli umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania problemów, co najważniejsze mieli możliwość doskonalenia umiejętności reagowania w konstruktywny sposób na sytuacje trudne pojawiające się we współpracy z rodzicami bądź opiekunami.

Punktem kulminacyjnym były wypowiedzi dwóch osób dobranych w pary, które wypowiadały się w jaki sposób dana osoba osiągnęła sukces we współpracy z rodzicami określając jej pozytywne cechy.

Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim informujące o  ukończeniu szkolenia. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst : Izabela Bielińska dyrektor szkoły, Weronika Ukagbu przewodnicząca Rady Rodziców

KURS METODYCZNY DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Profesor H. Olszewski otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji szkolenia dla kadry z Norwegii i Anglii

ROK SZKOLNY 2014/ 2015 ROZPOCZYNAMY OD KURSU METODYCZNEGO  NASZEJ KADRY

KURS METODYCZNY  DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ 

Współorganizatorem szkolenia jest dyrekcja Polskiej Szkoły z Moss przy udziale Ateneum Szkoły Wyższej  w Gdańsku 

1. Szkolenie odbędzie się 26 lipca o godz. 11.30 w Gdańsku w budynku Ateneum Szkoły Wyższej. sala 106 w siedzibie Uczelni przy ulicy 3 Maja 25A,
Tematyka szkolenia dotyczy organizacji przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się

2. Osoby szkolące dr Alicja Komorowska Zielony- wykładowca Ateneum,  Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Dorota Jaworska-Matys (wykładowca UG)

Bloki wykładowe
Godz. 11.30/ 13.00 wykład wprowadzający : Organizacja czasu i przestrzeni w klasie szkolnej
Godz. 13.00/ 13. 30 przerwa kawowa
Godz. 13. 30/ 15.00 warsztaty : Jak motywować uczniów do nauki?
Godz. 15.00/ 15.30 przerwa na kawę
Godz. 15.30/ 16.30 warsztaty : Jak budować klimat klasy z uwzględnieniem dobrej organizacji czasu i przestrzeni?
Godz. 16.30/ 17.00 podsumowanie i refleksje, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim, sesja zdjęciowa
Godz. 18. 00/ 19. 00 wycieczka do Parku Oliwskiego wraz z przewodnikiem
Godz. 19. 45 kolacja w Restauracji Meksykańskiej El Paso / Stary Rynek Oliwski 7, Gdańsk

Swoją obecnoscią zaszczyci nas dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu Rosanna Radlińska Tyma, z którą nasza szkoła współpracuje w ramach projektów edukacyjnych oraz nauczycielka Joanna Lus