SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

Dnia 24 września 2016 w Szkole Polskiej w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane „Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej” , które prowadziła mgr Aleksandra Bielińska.

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, a także różnych terenów Norwegii.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczestników o niezbędnej roli ruchu w edukacji wczesnoszkolnej oraz jej wpływu na rozwój dziecka. Prowadząca przedstawiła wyniki wnikliwej analizy badań nad korzyścią zajęć ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka, a także opinię rodziców, utwierdzającą w przekonaniu o ważności tychże zajęć w wieku wczesnoszkolnym.

Prowadząca przedstawiła wiele praktycznych sposobów wykorzystania form ruchowych w zajęciach dydaktycznych, które pozostaną wszystkim uczestnikom długo w pamięci, ze względu na ich prostotę, a jednocześnie skuteczność ich praktykowania.

Warsztaty zawierały także tematykę wykorzystywania zajęć ruchowych czy artystycznych w pracy z trudnym dzieckiem. Zajęcia takie mają ogromny wpływ na efekty pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Istotne było także zagadnienie odnośnie wykorzystania zabaw ruchowych w nauczaniu języka obcego. Według badań dzieci młodsze uczą się więcej i skuteczniej poprzez ruch oraz doświadczanie, więc wszelkie zabawy oraz piosenki w obcym języku są łatwiej przyswajane, a także o wiele trwalsze niż metody tradycyjne.

Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst : mgr Joanna Dębicka