SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W BRISTOLU

W dniach 13-14 grudnia 2014 odbyło się szkolenie, na które została zaproszona kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły z Moss.

W szkoleniu udział wzięli :
– Izabela Bielińska
– Tomasz Bieliński
– Magdalena Kwiatkowska
– Weronika Ukeagbu
– Maria Sobiech-Styła
– Patrycja Oliwa

Szkolenie zostało zorganizowane przez ośrodek szkolenia nauczycieli „Wspólnota polska” które prowadził Pan Zdzisław Hofman – prezes Fundacji rozwoju wolontariatu w Ostródzie.

Tematyka szkolenia :
13 grudnia
1. „Jak rozwijać środowisko polskiej szkoły – szanse i zagrożenia.
2. Wyzwania współczesnej edukacji – neurodydaktyka – szkoła relacji czy szkoła treści

14 grudnia.
1. Kształtowanie wizerunku dobrej szkoły – atrakcyjne lekcje, zadowoleni uczniowie, współpracujący rodzice.
2. Motywacja do aktywnego udziału w życiu polskiej szkoły, relacje z uczniem trudnym i jego rodzicami.
3. Szkoła centrum polskiej myśli, kultury i pamięci.

Zajęcia były podzielone na dwie części : część teoretyczna (wykłady) i część praktyczna (warsztaty).

W ramach części teoretycznej kadra pedagogiczna poznała wiele zagadnień związanych z rozwijaniem i działalnością szkół polonijnych.
Pracowaliśmy nad tematami, które nurtują większość nauczycieli tj. wyzwania współczesnej edukacji, wpływ czynników zewnętrznych na wizerunek szkoły  (szczególnie szkoły polonijnej za granicą).

Wgłębiliśmy w często zadawane sobie pytanie : co jest najważniejsze we współczesnej edukacji ?

By pozwolić sobie na poznanie tematu rozmawialiśmy również o rozwoju osobowości młodego człowieka, jak rozpoznać talent ( ponieważ jak wynika z badań przedstawionych nam przez prowadzącego szkolenie : ponad 50% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykazuje talent i rozumienie matematyki oraz ponad 80 % dzieci wykazuje nadzwyczajny słuch i wrażliwość muzyczną) i jak ten talent pielęgnować i rozwijać.

Pod zagadnieniem CZY SZKOŁA JEST JESZCZE POTRZEBNA rozmawialiśmy o funkcji języka ojczystego w kształceniu dzieci dwujęzycznych.
Tematem głównym była tożsamość językowa a także dwujęzyczność , wielojęzyczność oraz wielokulturowość.

TOŻSAMOŚĆ -JĘZYK – POLSKOŚĆ

Osobnym zagadnieniem było pojęcie neurodydaktyki, czyli spojrzenie na dydaktykę od strony biologicznej.

  • Jak stworzyć atmosferę taką, aby uczeń czerpał wiedzę z własnej chęci zdobycia jej.
  • Człowiek uczy się najwięcej gdy pobudza go ciekawość (jak podnieść aktywność i atrakcyjność zajęć szkolnych).
  • Jakim sposobem angażować w trakcie nauki jak największą ilość zmysłów i motywować do poznawania świata przez to co najbardziej naturalne , czyli zmysły.

Następnego dnia tj. 14 grudnia w DOMU KOMBATANTA w Bristolu odbyła się część praktyczna czyli tzw warsztaty.

  • Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach poszerzyliśmy wiedzę na temat atrakcyjności zajęć szkolnych.
  • Poznaliśmy wiele ćwiczeń aktywizujących uczniów i angażujących ich w przeprowadzane lekcje.
    Poprzez zabawy (które można prowadzić w wielu grupach dziecięcych ) poznaliśmy i utrwaliliśmy m.in typy osobowości ( sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk)
  • Poprzez nabycie tak ważnych informacji można znaleźć wspólny język z uczniem oraz lepiej go zrozumieć.

Fragment zabawy : każdy z uczestników wybiera jeden z przypadkowych kolorów :
czerwony – sangwinik
niebieski – flegmatyk
zielony – melancholik
żółty – choleryk
Po chwili prowadzący zajęcia czyta bajkę , w której głównymi bohaterami są właśnie te wybrane kolory. Naszym zadaniem jest wsłuchać się w tekst i uzasadnić czy wybrany kolor przedstawia nasze cechy charakteru.

Zabawa pozwala poznać lepiej kolegów i koleżanki jak i również samego siebie.
– ocenianie

Poznaliśmy pojęcia informacja zwrotna i ocenianie.
Aby utrwalić poznane pojęcia prowadzący zaproponował kolejne zabawy.

Przebieg zabawy.
Udział brały 4 osoby. Stając tyłem do celu, który miały trafić rzucając woreczkami były zdane na relację i komunikaty nauczyciela.
Przedstawione cztery postawy nauczyciela ( wspierający, negujący, bierny, motywujący) pozwoliły lepiej poznać tajniki oceniania i jaki ma ono wpływ na dalsze wyniki ucznia.

Szkolenie zostało zakończone poprzez zabawy taneczne, które nie omieszkamy zastosować w naszej pracy. Szkolenie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst :  Patrycja Oliwa wychowawca grupy I