SPRAWOZDANIE Z POLONIJNEJ SESJI WARSZTATOWEJ „DO KRAJU TEGO… TĘSKNO MI PANIE…” – WOKÓŁ TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

Dnia 7 listopada 2015 w Szkole Polskiej w Moss odbyły się warsztaty muzyczne, które prowadziła mgr Agnieszka Maliszewska oraz dr Tomasz Maliszewski

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, Warszawy i różnych terenów Norwegii.

Spotkanie miało dostarczyć jego uczestnikom przeglądu najważniejszych polskich pieśni patriotycznych wraz z próbą ukazania: na jakim tle historycznym poszczególne z nich się kształtowały, w jaki – często bardzo zawiły/skomplikowany – sposób stawały się pieśniami ważnymi dla całej polskiej wspólnoty. Wszystko to niemal w przeddzień kolejnej ważnej dla Polski i Polaków rocznicy Święta Niepodległości. Tym samym można uznać, że wśród głównych celów sesji warsztatowej – obok, niewątpliwie niezwykle ważnego zadania: wspólnego muzykowania w patriotycznym duchu – znajdowały się i takie, jak: podjęcie próby uporządkowania wiedzy na temat dziejów polskiej pieśni patriotycznych oraz ukazanie jej głównych kierunków rozwojowych zarówno w linii religijnej, jak i nurcie wojskowym czy świeckim.

Prowadzący w mistrzowski sposób, wplatając chwile wspólnego muzykowania, zapoznali szkoleniowców z różnymi pieśniami pojawiającymi się w historii Polski na przestrzeni wieków. Począwszy do Roty, poprzez Gaude Mater Polonia, na pieśniach okresu Solidarności kończąc. Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnym biesiadowaniem.

Tekst : Paulina Bendkowska