„POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie świątecznym

„POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss

3. Przebieg konkursu
a. Tematem konkursu jest Pomocnik świętego Mikołaja
b. Technika wydzieranka, wyklejanka dla klas I – V , dla grupy O i przedszkolnej praca wykonana farbami. Prace wykonane inną techniką zostaną zdyskwalifikowane
c. Format A4
d. Prace należy składać do dnia 12 grudnia 2015 roku do swoich wychowawców.
• praca powinna zawierać imię i nazwisko
• klasę

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.