SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA DYDAKTYCZNEGO

Dnia 11 kwietnia 2015 w Szkole Polskiej w Moss odbyło się szkolenie dydaktyczne „Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej” , które prowadziła mgr Agnieszka Maliszewska.

Pani Agnieszka jest muzykiem, na co dzień pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Ateneum a także prowadzi zajęcia rytmiczne dla najmłodszych.

Uczestnikami była  kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska.

Tematyka szkolenia obejmowało pięć form muzykowania. Pierwsza z nich – śpiew – sprawiła uczestnikom dużo radości; mieli możliwość spróbować swoich sił w kanonie, śpiewie na dwa głosy. Uczulono ich również na to, jak nauczać piosenek. Muszą być one łatwe, krótkie i przyjemne, posiadać zrozumiały dla dziecka tekst słowny. Musimy pamiętać, że to co my dorośli opanujemy w kilka godzin, dzieciom może zająć kilka dni a nawet tygodni.

Druga, czyli gra na instrumencie była miłą odmianą od tego co zazwyczaj obowiązuje na szkoleniach. Sztywna atmosfera została zastąpiona zabawą. Uczestnicy mieli okazje puścić wodze fantazji – grali na trójkątach, tamburynach, grzechotkach, wystukiwali rytm na stołach i rękoma.

Trzecią formą muzykowania była muzyka i ruch, w której obecni na szkoleniu nauczyciele uczyli się prostych choreografii tanecznych, które mogą wprowadzić na swoich zajęciach w szkołach i przedszkolach. Słuchanie muzyki, czyli czwarte forma muzykowania pozwoliła na wyciszenie się i skupienie.

Ostatnim punktem szkolenia była muzyka i plastyka – na podstawie wysłuchanych utworów, uczestnicy malowali na kartce swoje odczucia – efekty były naprawdę zaskakujące. Pani Agnieszka wspaniale poprowadziła szkolenie, wprowadzając nas w tajniki pracy z muzyką. Pokazała, że nie trzeba być muzykiem z wykształcenia, wystrczy trochę wyobraźni i chęci, aby lekcje przy użyciu muzyki stały się atrakcyjne i kreatywne.

Szkolenie zostało zakończone poprzez zabawy taneczne, które nie omieszkamy zastosować w naszej pracy. Odbyło się w przyjaznej atmosferze. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst : Aleksandra Bielińska wychowawca grupy  przedszkolnej z Gdańska