SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W GDAŃSKU

W dniu 26.07.2014 o godz. 11.30 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Miejscem spotkania była Wyższa Szkoła „Ateneum” w Gdańsku.

Tematem przewodnim była organizacji czasu i przestrzeni w klasie szkolnej, kreowanie miejsca, rozpoznawanie. Szkolenie zostało przygotowane i prowadzone przez doktor Alicję Komorowską–Zielony, nauczyciela akademickiego z 22-letnim doświadczeniem, wykładowcę Ateneum-Szkoły Wyższej oraz doktor Dorotę Jaworską/ Matys wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorem szkolenia była mgr Izabela Bielińska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss we współpracy z doktor Alicją Komorowską–Zielony oraz prof. zw. dr hab. Waldemarem Tłokińskim , który udostępnił nam sale wykładową na czas szkolenia. Uczestnikami kursu byli nauczyciele Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss w liczbie 9 osób, Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu w liczbie 2 osób oraz 3 osoby zainteresowane powyższą tematyką, które pochodzą z Gdańska.

Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom zagłębić się w tajniki efektywności uczenia się, kreowanie miejsca oraz jego rozpoznanie. Uczestnicy mogli również poznać korzyści płynące ze stosowanie dobrej organizacji przestrzeni zarówno w klasie szkolnej jak i całym obszarze szkoły. Poznanie pozytywów stało się przydatne w pracy nauczycielskiej. Kursanci mieli możliwość poznania znaczenia dobrej organizacji czasu poprzez efektywność uczenia się oraz ograniczania zakłóceń. Doktor Alicja Komorowska w swoim wykładzie opierała się na własnych doświadczeniach

Po przerwie, kursanci zostali zaproszeni przez doktor Dorotę Jaworską/ Matys do wspólnych ćwiczeń warsztatowych i praktycznych, w których podzieleni byli na grupy, zadaniem zaś ich było uzasadnienie czy współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami układa się dobrze, czy raczej nie. W tej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami i mieli okazję opracować techniki współpracy z rodzicami, ćwiczyli umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania problemów, co najważniejsze mieli możliwość doskonalenia umiejętności reagowania w konstruktywny sposób na sytuacje trudne pojawiające się we współpracy z rodzicami bądź opiekunami.

Punktem kulminacyjnym były wypowiedzi dwóch osób dobranych w pary, które wypowiadały się w jaki sposób dana osoba osiągnęła sukces we współpracy z rodzicami określając jej pozytywne cechy.

Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim informujące o  ukończeniu szkolenia. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst : Izabela Bielińska dyrektor szkoły, Weronika Ukagbu przewodnicząca Rady Rodziców