SPRAWOZDANIE Z V EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

W dniu 25 marca 2017 w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane „METODYKA I DYDAKTYKA NAUCZANIA – Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej METODY AKTYWIZUJĄCE”, które przeprowadziła dr Anna Łachowska.

Prowadząca szkolenie to pedagog terapeuta, specjalistka w zakresie edukacji społeczno-emocjonalnej, arteterapeuta, wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, wieloletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i terapeutka w ZSS nr 9. Współpracuje również z Niezależnym Instytutem Edukacji Emocjonalnej w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia była kadra pedagogiczna Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss.
Program szkolenia był podzielony na dwa moduły:
MODUŁ 1. – wykład, dyskusja „Nowatorskie” paradygmaty edukacji – teologiczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów klas początkowych.
MODUŁ 2. – warsztaty – Elementy treningu myślenia twórczego w edukacji wczesnoszkolnej. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z podstawami teoretycznymi dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej oraz zdobycie umiejętności tworzenia konspektu zajęć opartych na metodach aktywizujących.
Uczestnicy szkolenia podkreślali, że szczególne znaczenie w procesie nauczania ważne miejsce zajmują metody aktywizujące, które stwarzają możliwość zabawy na lekcji, a tym samym pobudzają aktywność uczniów. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe wiadomości. Ważne było również poznanie konkretnych metod, dzięki którym nauczyciele będą mogli opracowywać ciekawe scenariusze zajęć. Istotna była także wiedza i umiejętności dotyczące treningu twórczości.

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w jego trakcie są dla nauczycieli bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które zamierzają wykorzystywać w pracy z dziećmi w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss.
Szkolenie zakończyło się przećwiczeniem wybranych metod aktywizujących oraz rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów.

Treść : mgr Ewa Ziółkowska