Sprawozdanie ze szkolenia w Torrerembarze

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W DNIACH 25- 29.05. 2018 ROKU W RAMACH  MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU  „ERASMUS”

W projekcie uczestniczyły szkoły polonijne z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy i Norwegii. Naszą szkołę na szkoleniu w maju reprezentowali : Maciej Wojciechowski, Tomasz Bieliński oraz  mgr Izabela Bielińska.

Koordynatorami projektu zostały : mgr Izabela Bielińska, mgr Iwona Łapsa  Sumara, mgr Aleksandra Bielińska- Podejko oraz Sonia Tajduś.

25.05. 2018    prezentacja instytucji goszczącej (Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie), sprawy dot. organizacji projektu oraz spotkanie z Burmistrzem Torredembary w Urzędzie Miasta Torredembarra.

26.05. 2018  wizyta w Polskiej Szkole w Barcelonie, zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki,  lekcje otwarte zajęć prowadzone  w Szkole Polskiej przez nauczycieli z instytucji partnerskich.  Nasi nauczyciele przeprowadzili zajęcia w grupie 5- 6 latków wdrażając scenariusz pt ” Misie i niedźwiedzie”

27.05. 2018 uczestnicy szkolenia wzięli udział w aktywizujących warsztatach metodycznych, dzięki, którym mieli możliwość poznania nowych zabaw dla dzieci oraz wdrożenia ich w trakcie zajęć lekcyjnych. Warsztaty prowadzili doradcy metodyczni z Ośrodka Metodycznego w Białymstoku.

  • I moduł- ” Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych”
  • II moduł- ” Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych”

28.05. 2018  omówienie produktów pracy intelektualnej projektu (podział modułów 2 kursów e-learningowych,  zadań dot. pakietu nauczyciela polonijnego), okresowe rozliczenia finansowe dot. produktów pracy intelektualnej,  raportu przejściowego dot. realizacji projektu dla Narodowej Agencji, upowszechniania.

29.05.2018  program kulturowy (zwiedzanie)

Tekst :  mgr Izabela Bielińska

 

 

 

Leave a Reply