mgr Grażyna Chojecka kl. I

mgr Grażyna Chojecka – wychowawca klasy O

WYKSZTAŁCENIE

 •  Wyższa szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek – Pedagogika  w zakresie wychowanie przedszkolne

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1999-2011 – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Kielcach
 • 2002-2005- staż na nauczyciela mianowanego
 • 2006-2009 – staż na nauczyciela dyplomowanego
 • 2011-2017- asystent /pedagogisk leder – Hovdeplassen barnehage, Kongsberg,  Norwegia
 • 2017-nadal- pedagogisk leder – Svene barnehage, Svene , Norwegia

KURSY I SZKOLENIA:

 • – „Coś z niczego, czyli jak pomagać dziecku w poznawaniu świata”
 •   „Talent – cenniejszy niż…- o rozpoznawaniu i rozwijaniu talentów w szkole i w przedszkolu”
 • – „Świętokrzyskie jakie cudne”
 •   „Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka i sposoby jej korygowania grupie                                                             przedszkolnej”
 • „Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych”
 • „Emisja głosu – jak posługiwać się głosem, by zapobiec chorobie zawodowej    nauczyciela”.
 • „Praca z dzieckiem metodą Weroniki Sherborne”
 • „Jak rozpoznać występowanie agresji w domu rodzinnym”
 • „Metodyka nauczania tańców towarzyskich w zakresie podstawowym”
 •  „Pozytywne i negatywne konsekwencje w wychowaniu dziecka”
 • „Pedagogika zabawy w edukacji wczesnoszkolnej i nauczaniu zintegrowanym”

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 • Współpraca z prywatnym przedszkolem  „Akademia Przedszkolaka” dzieci 2-5 lat
 • Współpraca z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach uczestniczenie w przedstawieniach prezentowanych przez teatr oraz przygotowanie dzieci do konkursu plastycznego pt „Mój teatr”
 • Współpraca z Filharmonią Świętokrzyską w Kielcach w ramach przedstawień przygotowywanych dla dzieci
 • Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym w Kielcach – opieka  nad praktykami studenckimi
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kielcach w ramach konsultacji ze specjalistami :psycholog, pedagog, logopeda