Zakończenie roku szkolnego 2014/ 2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/ 2015

Uczniowie podczas uroczystości

Na zakończenie roku uczniowie wystąpili w krótkim przedstawieniu, Emilka deklamowała wiersz o wakacjach. Po uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i nagrody za udział w konkursach, po czym nastąpiło wręczenie wyróżnień, świadectw oraz podziękowań dla rodziców i nauczycieli.

Przygotowania

Piękny taniec motyli w wykonaniu uczniów grypy szkolnej i przedszkolnej był elementem końcowym pierwszej cześć. Po wyczerpujących tańcach uczniowie wraz z rodzicami obejrzeli prezentacje, która zawierała zdjęcia i wydarzenia z działalności naszej szkoły.

Dzieci otrzymały także od naszego sponsora My Call bidony oraz słoneczne okulary. Po przemówieniach rodzice udali się na spotkanie organizacyjne, zaś dzieci pod opieką dorosłych bawiły się na placu zabaw.
Uwieńczeniem tego dnia był słodki poczęstunek oraz grill na terenie szkoły.

Tekst : Izabela Bielińska

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

Dzień Matki 23 maja

DZIEŃ MAMY

Uczniowie podczas występu

W dniu 23 maja 2015 roku w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss odbył się dzień matki.
Dzieci deklamowały wiersze i zaśpiewały piosenkę pt Moja mama. Na zakończenie wręczyły swoim mamom laurki wykonane własnoręcznie w klasie oraz symboliczne róże i czerwone serca.

Do części artystycznej zostały przygotowane przez swoich wychowawców zaś za oprawę muzyczną odpowiedzialna była mgr Agnieszka Maliszewska, która jest nauczycielem muzyki i zaszczyciła nas swoją obecnością przybywając specjalnie z Gdańska na uroczystość.

Tekst : Izabela Bielińska dyrektor szkoły

Dni otwarte szkoły 2 maja

Biel i czerwień ‒ dwa kolory
Sprawozdanie z uroczystości z okazji 2 i 3 maja
w Polskiej Szkole Sobotniej w Moss

Uczniowie podczas uroczystości

Dnia 2 maja 2015 roku w Polskiej Szkole Sobotniej Foreningen “Barna Polen” w Moss odbyła się patriotyczna uroczystość z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Konstytucji 3 Maja. Impreza miała podniosły charakter. Stanowiła element międzynarodowego projektu „Jesteśmy aktywni” w ramach programu Etwinning Label. Był to zarazem dzień otwarty, w którym mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, również spoza społeczności szkolnej.

W części oficjalnej, po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, polskiego hymnu narodowego, przemówiła dyrektor placówki, Izabela Bielińska. Powitała ona gości, którymi byli w tym roku uczennice, uczniowie i pedagodzy z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Poręby Spytkowskiej w Polsce, z dyrektorem Piotrem Totą na czele, oraz bajarz z polskiego miasta Szamotuły, Łukasz Bernady. Głos zabrał również dyrektor szkoły z Poręby Spytkowskiej. Następnie publiczność, złożona z uczniów nauczycieli i rodziców oraz gości obejrzała część artystyczną. Prezentowały się dzieci ze szkoły polskiej w Moss, recytując i śpiewając piosenki, oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Porębianie”.

Uczniowie oddziałów szkolnych i przedszkolnych, przygotowani przez nauczycielkę szkoły w Moss, Paulinę Bendkowską, zaprezentowali się bardzo pięknie w przedstawieniu związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Wystąpili w uroczystych strojach i z przejęciem odgrywali przygotowane role. Następnie dzieci z grupy przedszkolnej, przygotowane przez dyrektor recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki i tańczyły. Na zakończenie ich występu zabrzmiała pieśń Ojczyzno ma. Występ przygotowały z pomocą dyrektor Izabeli Bielińskiej, nauczycieli szkoły, a także swoich rodziców.

Prawdziwą atrakcją była prezentacja słowno-taneczna zespołu Mali Porębianie, przygotowanego pod okiem nauczycielki, Bernadety Zapiór. Dzieci w barwnych strojach krakowskich deklamowały wiersze, zatańczyły tradycyjne tańce, w tym krakowiaka, polkę i chodzonego, oraz  zaśpiewały piosenki o polskiej fladze i Na krakowskim rynku, utrzymaną w rytmie krakowiaka. W trakcie tańców wśród publiczności przechadzał się tajemniczy Lajkonik z czarną brodą, ubrany w turecką czapkę z półksiężycem, który dotykał poszczególne osoby buławą. Podobno takie dotknięcie przynosi szczęście. Zarówno występy dzieci z Moss, jak i z Poręby Spytkowskiej zostały nagrodzone przez publiczność burzą braw.

Potem wszystkie dzieci ‒ zarówno miejscowe, jak i przybyłe z Polski ‒ wzięły udział w konkursie „Kocham Cię, Polsko”. Odpowiadały w grupach na pytania i rozwiązywały zagadki przygotowane dla kilku grup wiekowych. Konkurs podsumowało wręczenie pamiątkowych dyplomów. W dalszej części spotkania doszło do wzajemnego obdarowania się upominkami pomiędzy przedstawicielami szkoły polskiej Moss i szkoły z Poręby Spytkowskiej.

Poczęstunek

Po części oficjalnej zgromadzeni udali się na posiłek. Warto tu podkreślić zaangażowanie nauczycieli i rodziców, którzy przynieśli własnoręcznie przygotowane potrawy, w tym bogaty zestaw ciast.

Po degustacji potraw i rozmowach dzieci młodsze udały się z rodzicami na spotkanie z bajarzem z Polski, który opowiedział cztery polskie baśnie. W przerwach pomiędzy poszczególnymi powieściami dzieci uczestniczyły w muzycznych zabawach ruchowych pod opieką nauczycielki szkoły w Moss, Madaleny Kwiatkowskiej. Stanowiły one ciekawe urozmaicenie podczas słuchania. Dzieci starsze natomiast, w tym goście z Polski, wzięły udział w warsztatach plastycznych, prowadzonych przez wicedyrektor szkoły, Weronikę Ukaegbu.

Impreza przebiegła w bardzo radosnej atmosferze. Była okazją do spotkania Polaków emigrantów z gośćmi z Polski. Zarówno gospodarze jak i goście opuszczali spotkanie z przekonaniem, że warto podtrzymywać wzajemne kontakty i kontynuować je w kolejnych inicjatywach, projektach, konkursach czy innych wspólnych przedsięwzięciach.

Tekst: Łukasz Bernady

Bajanie na latającym dywanie

Pan Łukasz opowiada baśnie

Dzieci zostały zaproszone na Bajanie na latającym dywanie, czyli baśnie opowiadane na żywo przez Łukasza Bernadego,  który opublikował kilka opracowań regionalnych, w tym baśnie, legendy i podania: “Królewna na dnie studni” oraz “Baśnie doliny Samy.

Dzieci z grup starszych zapoznały się z niezwykłą historią szpaka Mateusza z Akademii Pana Kleksa oraz przygodami chińskiego szewca Sun-szi-cho, który został mianowany admirałem cesarskiej floty.

Dzieci młodsze wysłuchały bajki o chlebku, który śpiewał piosenkę, historii garncarza, który miał dziwny sen i opowieści o tym, co jest największe. Była też okazja do zabaw muzycznych. Bajarzowi towarzyszył akompaniator, czyli prywatnie syn pana Łukasza, Krzyś Bernady.

Prace na konkurs “Wybrana postać z wierszy Jana Brzechwy”

Praca Igora

Patron PSS w Moss Jan Brzechwa

W szkole został zorganizowany konkurs plastyczny dla grupy przedszkolnej pt.

“Wybrana postać z wierszy Jana Brzechwy”

Przedszkolaki wykonały prace różnorodnymi technikami. Otrzymaliśmy także prace od grup przedszkolnych z Gdańska z przedszkola Mądry Miś, z Integracyjnej Sobotniej Szkoły z Bristolu oraz ze szkoły z New Jersey.

Czekamy na wyniki jury.

Przedszkolaki z przedszkola Mądry Miś odbierają nagrody

Grupa Uszatków odebrała swoje nagrody

Przedszkolaki z przedszkola Mądry Miś z Gdańska wykonały pracę plastyczną na konkurs wybrana postać z wierszy Jana Brzechwy.  Dzieci wykonały pracę grupową pod kierownictwem Aleksandry Bielińskiej i Joanny Stanisławek.

Praca była inspirowana wierszem J. Brzechwy  ” Zoo”

Jury zadecydowało,  iż praca zajęła III miejsce.

Dzieci otrzymały dyplomy oraz książeczki z wierszami Jana Brzechwy

Spotkanie z Mikołajem 6 grudnia

Dzieci z rodzicami podczas spotkania z Mikołajem

W dniu 6 grudnia 2014 w naszej szkole odbyło się spotkanie z mikołajem.  Dzieci otrzymały prezenty od świętego Mikołaja, niektóre bardziej  odważne rozmawiały z mikołajem i zrobiły sobie z nim zdjęcie.

Dzieci ze starszych grup śpiewały kolędy pod czujnym okiem Magdy.

Nadanie szkole im. J. Brzechwy

Od lewej konsul Sławomir Kowalski, burmistrsz Moss Bente Hedum, dyrektor szkoły Izabela Bielińska, członek zarządu Tomasz Bieliński

W dniu 15 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Uczniowie pięknie recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę Kaczka dziwaczka. W roli kaczki wystąpiła Victoria.

 

Uwieńczeniem uroczystości było odczytanie słów Jana Brzechwy.

Uczniowie podczas uroczystości

Mam dwie nogi i dwie ręce,
Wcale nie chciałbym mieć więcej,

Bo określa właśnie to,
Co jest co, i kto jest kto.

Stąd wiadomo, żem nie krowa,
Żem nie kret, nie sowa płowa,
Żem nie wąż, nie kot, nie bóbr,
Nie stonoga i nie żubr.

Stąd się właśnie pewność bierze,
Że nie jestem ptak ni zwierzę,
Tylko człowiek, starszy pan,
Który zwie się – Brzechwa Jan.

Mieliśmy przyjemność gościć konsula Pana Sławomira Kowalskiego oraz konsul Moss Panią Bente Hedum.