NOWA SZKOŁA OD IX- XII

WAŻNA INFORMACJA PSS w Moss.

Dzięki uprzejmości Rygge kommune w ekspresowym tempie otrzymaliśmy zastępczą szkołę na okres od września od grudnia. Zmiana szkoły nastąpiła ze względu na poważną awarię budowlaną w Ekholt skole.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie 16 września o godz. 9. 45 w Vang skole.  Prosimy o przybycie w strojach galowych. Po uroczystości dzieci udadzą się na zajęcia dydaktyczne wraz ze swoimi wychowawcami.

Lekcje w dniu 16 września odbędą się zgodnie z planem zajęć do godz. 13.10. Plan lekcji  będzie dostępny w następnym tygodniu w zakładce dokumenty do pobrania.

Rodziców zapraszamy na zebranie organizacyjne o godz. 10. 30 w sali gimnastycznej.  

 

Nowa v/ce dyrektor PSS w Moss

Zarząd szkoły uprzejmie informuje, iż z dniem 20.08.2017 v/ ce dyrektor oddziału szkolnego mgr Paulina Bendkowska zrezygnowała z dalszej współpracy na rzecz PSS w Moss.

Jednocześnie informujemy, iż została unieważniona pieczątka  v- ce dyrektor Pauliny Bendkowskiej  o treści:

” Paulina Bendkowska  V-ce dyrektor  oddziału szkolnego  PSS Moss tel.99864468 “

Funkcję jej od nowego roku szkolnego w klasach

Zarząd szkoły

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLASY JĘZYKOWO-ADAPTACYJNEJ

POLSKA  SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS UTWORZYŁA OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO KLASĘ JĘZYKOWO- ADAPTACYJNĄ  “BARNA POLEN” WDRAŻAJĄCĄ PODSTAWY I FUNKCJONOWANIE  JĘZYKA POLSKIEGO JAKO  OBCEGO

Nauczanie w klasie językowo- adaptacyjnej jest ofertą edukacyjną dla dzieci z różnymi trudnościami  nauczaniu języka polskiego. Dotyczy ona uczniów, którzy nie uczyli się języka polskiego, nie znają polskiego alfabetu,  nie potrafią poprawnie pisać i płynnie czytać w języku ojczystym i traktują go jak  język drugi (obcy). Stąd alternatywne określenie klasy  językowej jako adaptacyjnej wdrażającej podstawy i funkcjonowanie języka polskiego jako obcego.

Program nauczania dostępny na stronie szkoły w zakładce  “Aktualności” poniżej 

Zapraszamy chętne dzieci do nauki języka polskiego poprzez zabawę.

Jednocześnie informujemy, iż idea klasy i utworzony program podlega ochronie prawnej  na terenie Norwegii zgodnie z norweskimi przepisami :

Lov om  opphavsretttilåndsverkm.v./LOV-1961-05-12-2/ oraz ochronie prawnej na terenie Polski zgodnie z ustawą z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2017 poz.880/.

Publikacja, kopiowanie i wszelkie formy udostępniania publicznego oraz prywatnego Programu bez zgody jego autora oraz podania imienia i nazwiska autora są zabronione i podlegają odpowiedzialności prawnej.

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLASY JĘZYKOWO-ADAPTACYJNEJ

Świadectwa szkolne

ŚWIADECTWA SZKOLNE

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, iż na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 17.09.1991 roku dzieci uczące się za granicą w szkołach polskich otrzymują świadectwa polskie po pozytywnym zdaniu egzaminów. Świadectwa te są respektowane przez polski system oświaty w tym MEN.
Uczniowie Polskiej Szkoły w Moss, którzy zdawali egzaminy 20 maja 2017 otrzymają swoje świadectwa na rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 16.09.2017.
Dyrekcja szkoły

WARSZTATY METODYCZNE

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PEDAGOGICZNE:

ADRES : VANG SKOLE,  Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI.

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole jak również do rodziców, którzy mają chęć muzykowania z pociechami w domu.

W programie znajdziecie Państwo kilkanaście gotowych przykładów zabaw muzycznych, piosenek, instrumentacji, prostych choreografii, konkursów, itd.

Celem zajęć jest metodyczne i praktyczne przekazanie nauczycielom szeregu zabaw, które można w bezpośredni sposób zaproponować dziecku jako np. przerywnik między lekcjami  w ramach chwilowego odpoczynku lub wypełnienie dnia na wycieczkach szkolnych. Rodzicom natomiast taki materiał mógłby być przydatny podczas rodzinnych wypraw, czy wspólnego muzykowania.

Warsztaty trwają ok. 2,5 godziny, są barwne, radosne, wyłącznie praktyczne. Odbędą się 28.10.2017 r o godz 15.00 w Vang skole.

Cena za spotkanie wynosi 200 koron. W cenie- materiał dydaktyczny z opisem zabaw, płyta CD z muzyką oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Zajęcia poprowadzi mgr Agnieszka Maliszewska- nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Codzienny czas zawodowy spędza na nauczaniu elementów sztuki w obiektach edukacyjnych oraz placówkach artystycznych. Opracowała program autorski Studiów Podyplomowych MUZYKA gdzie od trzech sezonów piastuje opiekę kierownika organizacyjnego. Współpracowała również jako nauczyciel z Polską Szkołą Sobotnią w Moss, wspiera ją do dziś w zakresie metodycznym, dydaktycznym i artystycznym.

                                   

Dyrektor PSS

mgr Izabela Bielińska

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017 – 2018

WYSTĄPIENIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :
Grupa przedszkolna
Klasa O
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które uczniowie zdają na zakończenie roku szkolnego.

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem edukacyjnym Alfa i Omega.

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego.

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z PLATFORMĄ ALFA I OMEGA

Rodzice, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy z Alfą i Omegą, którą reprezentuję Elżbieta Michalska zobowiązani są podpisać umowę i wraz z kserokopią paszportu odesłać na adres sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl

Ostateczny termin podpisania umów 25 sierpnia. 

Dzięki współpracy z Alfą i Omega uczniowie mogą zdawać egzaminy na zakończenie roku szkolnego i otrzymać świadectwa respektowane w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowe przepisy ministerialne wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

 mgr Izabela Bielińska 

ASYSTENT

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS (FORENINGEN BARNA POLEN)
POSZUKUJE OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ASYSTENTA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ.

NIE MA WYMOGU WYKSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH W MIESIĄCU)
DYREKCJA SZKOŁY OFERUJE MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ DYDAKTYCZNYCH W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

PROSIMY O KONTAKT OSOBY CHĘTNE
APLIKACJĘ MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES:
stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com, lub kontakt tel 4748679643

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 10 czerwca o godz. 9.30.

Prosimy o przybycie w strojach galowych. 

Dzieci otrzymają dyplomy i nagrody za zaległe konkursy oraz świadectwa.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 

 

Dyrekcja szkoły