Szkolenie metodyczne dla nauczycieli polonijnych

W dniu 12 kwietnia 2014 odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli polonijnych z Norwegii i Anglii. Kładziemy nacisk na wykształconą kadrę nauczycielską, która cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w celu poprawy jakości funkcjowania placówek polonijnych.

Zapraszam na relację ze szkolenia.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W NORWEGII

W dniu 12.04.2014 o godz. 14.00 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Miejscem spotkania była szkoła norweska – Cicignon Skole, Skolegata 2 we Fredrikstad.

Tematem przewodnim było wykorzystanie metod aktywizujących oraz konstruowanie programów nauczania. Całość przygotowana i prowadzona była przez doktor Alicję Komorowską – Zielony, nauczyciela akademickiego z 22-letnim doświadczeniem, wykładowcę Ateneum-Szkoły Wyższej.

Organizatorem szkolenia była mgr Izabela Bielińska, dyrektor Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej we Fredrikstad  obecnie Polskiej  Szkoły w Moss oraz założyciel Stowarzyszenia „Dzieci Polsce”. Uczestnikami kursu byli nauczyciele PSSS z Fredrikstad w liczbie 9 osób oraz Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu w liczbie 7 osób.

Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom zagłębić się w tajniki stosowania metod aktywizujących. Uczestnicy mogli również poznać korzyści płynące ze stosowania wyżej wymienionych metod, ocenić na ile mogą być przydatne w pracy nauczycielskiej i jaki mają wpływ na ucznia. Doktor Alicja Komorowska w swoim wykładzie opierała się na własnych doświadczeniach i publikacji „Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii” autorstwa Izabeli Bielińskiej. (Bielińska.I,2013, str 75 ) Przykłady przytoczone przez panią doktor, wyraźnie ukazują pozytywny wpływ metod na dzieci oraz celowość ich stosowania.

Po przerwie, kursanci zostali zaproszeni do wspólnych ćwiczeń warsztatowych i praktycznych, w których podzieleni byli na grupy, zadaniem zaś ich było stworzenie pojazdu kosmicznego przy użyciu plastykowego kubka, jajka, czterech słomek i taśmy klejącej oraz zrzucenie go z określonej przez grupę wysokości. Celem ćwiczeń praktycznych była implementacja wiedzy teoretycznej do rozwiązania praktycznego problemu poprzez stworzenie skutecznego algorytmu postępowania, pobudzanie kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji pomiędzy członkami grupy. W tej części szkolenia zostały wykorzystane metody twórczego rozwiązywania problemów, hierarchizacji oraz ewaluacji.

Doktor Alicja Komorowska Zielony przekazała także kursantom informacje na temat konstruowania programów nauczania oraz zasadności ich stosowania.

Na zakończenie wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Dyrektor ds. dydaktycznych

Izabela Bielińska

Tak referuje swoje przemyślenia Wojciech Napruszewski, nauczyciel języka polskiego w Integracyjnej Szkole Sobotniej im. Wisławy Szymborskiej w Bristolu:

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia we Fredrikstad były dla mnie odświeżeniem tego, czego nauczyłem się podczas studiów i co staram się stosować w mojej pracy. Osobiście jestem przekonany, że metody aktywizujące pomagają zaangażować każdego ucznia podczas zajęć i skłonić go do własnych poszukiwań, nie tylko w szkole, ale i podczas samodzielnej pracy w domu, często wspieranej przez rodziców. Dodatkowym atutem zajęć była możliwość wymiany doświadczeń z koleżankami z polskiej szkoły w Norwegii i przekonanie się na własnej skórze, jak wygląda praca w zupełnie innych warunkach niż angielskie. Do tego przebywanie w nowym dla mnie miejscu i odkrywanie piękna nieznanego mi kraju i jego osobliwości skłoniły mnie do uznania całego wyjazdu za bardzo udany. Czekam na kolejne szkolenia i chętnie włączę się w przygotowanie podobnego kursu u nas, w Bristolu.

Nauczyciel i wychowawca grupy przedszkolnej Żaneta Skabara z Norwegii tak referuje swoje przemyślenia ze szkolenia:

„Uważam że szkolenie stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu powinien mieć każdy nauczyciel w Polsce jak i poza jej granicami. Dzięki tym metodom nauczyciel jest nie tylko wzorem człowieka, ale pozwala uczniom na swobodne i zrozumiałe przyswojenie wiedzy. ” Szkolenie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki współpracy międzynarodowej mieliśmy możliwość poznania nauczycieli z innego kraju.