ZAPRASZAMY NA KONKURS RECYTATORSKI PT. „WIERSZE JANA BRZECHWY” W DNIU 20 LUTEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
BRZECHWA DZIECIOM

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
• konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss
• każda klasa swoich uczniów
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas
Cele konkursu:
1. popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
2. rozwijanie zdolności recytatorskich,
3. zainteresowanie uczniów poezją,
4. zachęcanie do występów na scenie,
5. prezentacja umiejętności uczniów,
6. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Kryteria oceny
Komisja w skład, której wchodzą:
• nauczyciel muzyki i choreografii mgr Agnieszka Maliszewska
• nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzi warsztaty teatralne mgr Jolanta Długońska
które dokonają oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.