Konkurs „Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PSS W MOSS

do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym naszego patrona pt. „Jak wyobrażam sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy”

Szkoła nasza bierze udział w projekcie edukacyjnym Bajkowa Kraina Brzechwy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Postanowienia ogólne

 • organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
 • osoby odpowiedzialne, za organizację oraz przebieg konkursu mgr Izabela Bielińska mgr Ewa Ziółkowska

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach
 • konkurs ma formę pracy plastycznej, techniką kolażu
 • prace należy składać w terminie do 21.01.2017 u swoich wychowawców
  Prosimy aby każda praca została opisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz nazwiskiem wychowawcy.

3. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych
 2. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 3. Przybliżenie dzieciom utworów Jana Brzechwy – popularyzacja bogatej twórczości Jana Brzechwy

4. Komisja w składzie

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • Katarzyna Jefmańska
 • Tomasz Bieliński

dokonają oceny według następujących kryteriów

 1. Estetyka pracy
 2. Dobór odpowiednich materiałów
 3. Odpowiednia technika pracy

5. Podział grupowy

 • grupa przedszkolna i klasa O
 • klasy I, II
 • klasy III, IV

6. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.02.2017. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.