REGULAMIN KONKURSU „Bajkowa kraina Jana Brzechwy” 22.04.2017

KLASY 0 – 6 – KONKURS RECYTATORSKI
KLASY 3 – 6 – KONKURS DOTYCZĄCY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI BRZECHWY.

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest dyrektor placówki Izabela Bielińska oraz v-ce dyrektor Paulina Bendkowska.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • Wychowawcy klas są zobligowani przekazać listę uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim, wraz z tytułem recytowanego wiersza, do Ewy Ziółkowskiej do końca lutego 2017 ( minimum 3 osoby z klasy)
 • W konkursie dotyczącym życia i twórczości Jana Brzechwy są zobligowani wziąć udział wszyscy uczniowie klas 3, 4 oraz 6. Wychowawcy klas są zobowiązani przygotować uczniów do konkursu.

3. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie postaci Jana Brzechwy.
 2. Rozwój zainteresowań dotyczących życia i twórczości Jana Brzechwy.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

4. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • mgr Aleksandra Bielińska
 • mgr Ewa Ziółkowska
 • Marta Kopko reprezentant rodziców

Kryteria oceny projektu:

 • zaangażowanie uczniów
 • sposób i pomysłowość recytacji wierszy
 • znajomość wierszy
 • wiedza dotycząca życia i twórczości Jana Brzechwy

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.04.2017 roku.