EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

Dnia 20 maja  2017 o godz . 10.00 w PSS w Moss odbędą się egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów naszej szkoły  oraz uczniów zewnątrz w ramach projektu Alfa i Omega.

Klasy I- III    egzamin od godz. 10.00 – 13.00
Klasy IV- VI egzamin od godz. 10.00- 15.00
Klasa O egzamin od godz. 13.00 – 14.00 

Miejsce egzaminu Ekholt skole, Ekholtveien 69, 1526 Moss

Egzaminy przeprowadzą nauczyciele z Prywatnej Szkoły z Tczewa. Obecność nauczycieli PSS podczas egzaminów jest niedozwolona. Wyjątek stanowi klasa 0. 

Nadzór dydaktyczny w tym dniu sprawują nauczyciele egzaminujący. 

Egzaminy odbędą się w trzech klasach. 

1. Klasa I
2. Klasa II , III
3. Klasa IV, VI 

Prosimy o punktualne przybycie, wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów  oraz pomyślnego zdania egzaminów. 

Dyrekcja szkoły