ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uczennice klasy I
Uczennice klasy I

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE INFORMACJE DYDAKTYCZNE I EDUKACYJNE -> DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :

  • Grupa przedszkolna 
  • Klasa O
  • Klasa I
  • Klasa II 
  • Klasa III
  • Klasa IV
  • Klasa V
  • Klasa VI 
  • Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które ucznowie zdają na zakończenie roku szkolnego. 

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerrstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem eduakcyjnym Alfa i Omega. 

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego. 

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły