SZANOWNI RODZICE

W dniu 3 czerwca odbyło się zebranie z rodzicami naszej szkoły.

USTALENIA:

1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska za szkołę uległa zmianie na 2000 koron za semestr, drugie dziecko 1000 koron, trzecie i kolejne gratis. Termin płatności faktur do końca sierpnia 2017 roku. 

 2. OFERTA EDUKACYJNA I PODRĘCZNIKI 

Została przedstawiona oferta edukacyjna nowy rok szkolny oraz obowiązujące podręczniki. Płatności za podręczniki proszę wpłacać do Pana Jana Kasprzak. 

 • Klasa 0 –  350 koron
 • Klasa I –  350  koron
 • Klasa II – 250 koron
 • Klasa III- 250 koron
 • Klasa IV- 350 koron
 • Klasa V – 350 koron
 • Klasa VI – 450 koron
 • Klasa VII 450 koron

Termin płatności do 10 czerwca. Osoby, które nie uregulują płatności do dnia 10 czerwca zobowiązane są zakupić podręczniki we własnym zakresie.

3. Oferta kółek zainteresowań 

 • Kółko plastyczne
 • Kółko muzyczne 
 • Kółko gimnastyczne
 • Kółko aktywności ruchowych
 • Kółko historyczne 
 • Kółko informatyczne 
 • Kółko teatralne

Rodzic zobowiązany jest podpisać deklarację udziału dziecka w zajęciach dodatkowych oraz uiścić kwotę 100 koron za godzinę ( 60 minut)

4.  GRONO PEDAGOGICZNE

1. Grupa przedszkolna dzieci w wieku od 2 do lat.

Wychowawcy :

 • Katarzyna Jefmańska (licencjat psychopedagogika z terapia pedagogiczną)
 • mgr Bogumiła Gabrychowicz (licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mgr pedagogiki)

2. Klasa 0 dzieci w wieku 5 lat

Wychowawcy:

 • mgr Małgorzata Hrapkowicz (licencjat zintegrowana wczesna edukacja i nauczanie przedszkolne, mgr pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna)
 • Sonia Tajduś asystent

3. Klasa I dzieci w wieku 6 lat

Wychowawca :

 • Agnieszka Płucienniczek (licenjat wczesna edukacja z logopedią)


4. Klasa II dzieci w wieku 7 lat

Wychowawca :

 • mgr Joanna Dębicka ( studia magisterskie pedagogika specjalna, licencjat edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego)

5. Klasa III dzieci w wieku 8 lat

Wychowawca :

 • mgr Katarzyna Rutkowska ( ksztacenie zintegrowane i nauczaniem przyrody, licencjat edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim)

 

6. Klasa IV, V, VI, VII

J. polski :

 • dr Maria Kabata doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

Przyroda, Historia:

 • mgr Piotr Kabata ( historia USZ, przyroda Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Oświaty)
 • mgr Paulina Bendkowska

J. Angielski :

 • a. mgr Aleksandra Bielińska (studia magisterskie pedagogika opiekuńczo/ wychowawcza, licencjat wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego)
 • b. Maciej Wojciechowski ( licencjat filologia angielska, specjalność językoznawstwo stosowane)

 5. HONORARIUM 

Honorarium nauczycieli ulega zmianie. 

 

Zarząd szkoły