ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017 – 2018

WYSTĄPIENIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :
Grupa przedszkolna
Klasa O
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które uczniowie zdają na zakończenie roku szkolnego.

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem edukacyjnym Alfa i Omega.

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego.

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły