Uroczystość pasowania

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI PASOWANIA

W dniu 28.10.2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie nowych uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w naszej szkole. Niniejsza uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem wszystkich przez Panią Dyrektor. Następnie zarówno młodsi, jak i starsi przedstawiciele klas, pięknymi słowami, przyjęli nowo przybyłych uczniów do swojego grona.

W uroczystość zaangażowana była cała społeczność szkolna. Rodzice i dzieci złożyli sobie wzajemne obietnice. Nowi uczniowie przechodząc przez bramy, utworzone przez swoich rodziców, dumnie odpowiadali, iż chcą nauczyć się w szkole czytać, pisać i liczyć. W ten sposób dotarli do Pani Dyrektor, która wielkim, historycznym ołówkiem pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Gratulacjom nie było końca.

Tekst : mgr Katarzyna Rutkowska