Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: Przedszkole

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:   Body and colors

Cele główne:

 • Znajomość nazw części ciała w języku angielskim;
 • poznanie podstawowych kolorów w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • potrafi wymienić w języku angielskim podstawowe części ciała;
 • potrafi wskazać na swoim ciele wymawiane przez nauczyciela nazwy części ciała;
 • zna podstawowe kolory w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Głośniczek, flashcards-obrazki, pacynka „Cookie”, makieta „Kangaroo”, historyjka obrazkowa, kolorowe kwadraciki, książka „Colours”;

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Body and colors

 1. Powitanie piosenką „Hello song”;
 2. Odklejanie i przyklejanie kwadracików z kolorami – osłuchanie z nazwami kolorów;
 3. Historyjka „What’s the matter Cookie?”;
 4. Powtórzenie piosenki „Head, shoulder, knees and toes” – pokazywanie części ciała za nauczycielem;
 5. Czytanie książki „Colors”;
 6. Zabawa w szukanie obrazków przedstawiających części ciała;
 7. Piosenka z pokazywaniem „One little finger”;
 8. Piosenka „In the red, red town…”;
 9. Pożegnanie piosenką „Bye-bye song”.

Leave a Reply