REKRUTACJA NADAL TRWA

Rekrutacja uczniów i przedszkolaków na nowy rok szkolny 2018/ 2019

Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy (Foreningen Barna Polen) ogłasza zapisy dzieci do naszej szkoły.

Kwestionariusz przyjęcia dziecka do PSS w Moss znajduje się w zakładce Informacje dydaktyczne i edukacyjne (dokumenty do pobrania) lub online na stronie szkoły barnapolen.pl.

Zalety naszej szkoły :

  • możliwość udziału w projekcie edukacyjnym Alfa i Omega, dzięki, któremu dzieci otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez MEN
  • szkoła posiada klasę językowo./ adaptacyjną , w której uczniowie mają możliwość nauki języka polskiego jako obcego ( nauka języka od podstaw)
  • szkoła prowadzi zajęcia integracyjno- aktywizujące dzięki czemu dziecko ma możliwość poszerzać swoją wiedzę, pogłębiać swoje zainteresowania, rozwijać nowe pomysły i nowe idee
  • szkoła posiada szeroki wachlarz kółek zainteresowań : plastyczne, muzyczne, taneczno-gimnastyczne, teatralne, historyczne, szachowe.
  • nauczyciele, uczący w naszej szkole biorą czynny udział w szkoleniach metodyczno- dydaktycznych dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Erasmus +
  • możliwość udziału rodziców w zajęciach języka angielskiego, które prowadzi nasz nauczyciel anglista Maciej Wojciechowski

Serdecznie zapraszamy

Leave a Reply