Kantyna szkolna

ZASADY i OBOWIĄZKI FUNKCJONOWANIA KANTYNY SZKOLNEJ USTALONE  NA WNIOSEK RADY RODZICÓW

Osobą odpowiedzialną za ustalanie dyżurów w kantynie je st Pani Gabriela Zadworna.

Kontakt :  968 36 496,  adres  email : zadworna.gabriela@gmail.com

  1. Dyżury w sklepiku ustala się na podstawie listy dyżurów, która znajduję sie załączniku ( lista dostępna będzie po niedzieli)
  2. Dyżury są obowiązkowe, jeśli dana osoba danego dnia nie może pełnić dyżuru obowiązkiem jej wyznaczenie innej osoby na zastępstwo oraz przekazanie informacji do Pani Gabrieli Zadworna
  3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków związanych z funkcjonowaniem kantyny rodzic zobowiązany jest do zapłaty rekompensaty na rzecz szkoły w kwocie 300 koron na konto  15034614196.

Dodaj komentarz