Warsztaty dla rodziców

Szanowni  rodzice 

W ramach projektu wsparcia psychologicznego realizowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP informujemy o cyklu warsztatów, które przy współpracy z Panią Izabelą Wójtowicz, planujemy realizować z początkiem nowego roku szkolnego. Projekt skierowany jest do rodziców polskich dzieci pragnących podnieść swoje kwalifikacje rodzicielskie. Organizacyjnie wymaga obecności rodziców w trzech kilkugodzinnych sesjach, które wg. założeń będą odbywały się w kolejne soboty miesiąca lub w kolejne soboty, w których odbywają się zajęcia w państwa placówkach.

Istotną kwestią jest fakt, iż projekt będzie finansowany w całości ze środków Wydziału Konsularnego

Chętnych rodziców prosimy o informację zwrotną na adres emial szkoły stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do dnia 31 lipca 2019

Warsztaty opierają się na metodzie programu ICDP (International Child Development Program). Jest to program poradnictwa dla rodziców, który jest bardzo znany i rozpowszechniony w Norwegii i na świecie. Jest on polecany jako kurs profilaktyczny dla rodziców przez Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lub z polecenia Barnevernet, Helsestasjon.

Dyrekcja szkoły

Dodaj komentarz