II ODDZIAŁ POLONIA FBP

Dyrekcja FBP uprzejmie informuje, iż od nowego roku szkolnego 2019/2020 powstaje II oddział Polonia FBP w Oslo w szkole Lusetjern  (Holmlia Søndre Norstrand)

Strona szkoły jest w trakcie tworzenia, zapisy dzieci do szkoły proszę kierować na adres stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Szkoła zamierza uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Projekt “Alfa i Omega” dający uczniom możliwość otrzymania polskiego świadectwa szkolnego, po uprzednim zdaniu egzaminów w naszej szkole.
Świadectwa te respektowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Dzięki możliwości nauki za granicą, uczniowie powracający do kraju mogą rozpocząć edukację zgodnie ze swoim wiekiem, nie mając zaległości a zdobyta wiedza pomaga im w dalszym rozwoju.

Ponadto szkoła  będzie  realizować projekt Erasmus + który został przygotowany w celu organizowania prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w języku polskim, w naszej szkole nauka przyrody, geografii, historii Polski.

Projekt ma na celu możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dydaktyczne, które prowadzone są przez doradców metodycznych z Ośrodka Metodycznego z Białegostoku. Dzięki obserwacji lekcji przez naszych nauczycieli mają oni możliwość zaobserwowania postawy uczniów w procesie uczenia się , podczas zajęć edukacyjnych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych celów oraz zastosowanych metod pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz kółkach zainteresowań w nowym roku szkolnym 2019/2020. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do szkoły dostępny będzie na stronie szkoły https://barnapolen.pl/formularz-rekrutacyjny. Formularz  będzie dostępny  na stronie szkoły i będzie można do wypełnić i wysłać on line.
Dyrekcja szkoły

Dodaj komentarz