Fizyka

Konspekt dla klasy VII

Opracował: inż Bogdan Małysz

Lekcja 1- 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat:  Przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

  • Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Potrafi obliczyć gęstość metalu oraz objętość płytki;
  • Rozumie zasady ruchu prostoliniowego dla dwóch ciał;
  • Umie wyjaśnić zależność prędkości od czasu.