Matematyka

Konspekt dla klasy VII

Opracował: inż Bogdan Małysz

Lekcja 1- 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Przygotowanie do egzaminów

Cele główne:

  • Umiejętność zrozumienia działań matematycznych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Poznanie pierwiastków kwadratowych;
  • Zasady korzystania z osi liczbowej;
  • Umiejętność obliczania pól i obwodów figur geometrycznych;
  • Umiejętność potęgowania.