Konkurs „Moja kartka z książki kucharskiej”

Międzynarodowy konkurs

Konkurs „Moja kartka z książki kucharskiej” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 86 w Warszawie w ramach międzynarodowego projektu „Our daily bread”

 

Zasady:
1. Dzieci przygotowują wraz z rodzicami w domu swoje ulubione danie z kuchni norweskiej.
2. Fotografują gotowe danie lub je rysują.
3. Umieszczają zdjęcie lub rysunek potrawy na karcie formatu a4 w programie Word.
4. Pod obrazkiem (zdjęciem) umieszczają przepis na wykonanie swojego dania.
5. W tytule dokumentu umieszczają nazwę potrawy, swoje imię i nazwisko oraz wiek.
6. Przygotowany w ten sposób dokument stanie się częścią wirtualnej książki kucharskiej.
7. Dokumenty wysyłamy do dnia 14 lutego 2015 roku na adres asiawa@wp.pl.
8. W załączniku do listu proszę dołączyć podpisany imieniem i nazwiskiem dokument Word z informacją:
Wyrażam zgodę na publikację w Internecie pracy wykonanej na konkurs „Moja kartka z książki kucharskiej”.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec lutego.
10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Oceniane będą: sposób prezentacji dania ( dekoracja), estetyka, atrakcyjność potrawy dla dzieci.