Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii

W dniu 17 stycznia w naszej  szkole odbyła się promocja książki pt „Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii”

Książka zawiera  metody i formy pracy jakim pracują polskie placówki polonijne poza granicami kraju, uwzględniono współpracę z jednostkami samorządowymi z Polski. Zainteresowanych  powyższą tematyką proszę o kontakt.

Honorowym gościem była Janina Januszewska-Skreiberg, której recenzję można również znaleźć w  wydaniu.